LEDERGRUPPEN Fra venstre: Kjell Baug (v.d. /finans), Live Dokka (direktør fornybar), Steffen Fagerås (direktør entreprenør), Per Haukedalen (HR og personal), Ole Sunnset (konsernsjef), Jan Erik Brattbakk (nettsjef), Cathrine Olsen (kommunikasjon og samfunn), Helge Bergstrøm (produksjonssjef), Odd Birger Nilsen (økonomisjef)

Virksomheten

Konsernet Ringerikskraft bestod ved utgangen av 2018 av morselskapet Ringerikskraft AS og fire heleide datterselskaper under virksomhetsområdene Vannkraft, Entreprenør, Ny fornybar energi og Infrastruktur, samt det deleide markedsselskapet Kraftriket.

Organisasjonen

Kart over forsyningsområdet og kraftstasjonene våre

Marked

Marked

Omsetningsselskapet Kraftriket er eid av Ringerikskraft (61 %) og Valdres Energiverk (39 %). Kraftriket markedsfører og selger strøm, elbilladere, elsykler og tilbyr finansiering av varmepumpe over strømfaktura. Selskapet har en strukturell vekststrategi med mål om 100.000 kunder i 2021. Markedskonseptet er basert på en sterk lokal forankring, hvor nye eierpartnere får sin egen lokale logo med lokalt navn. Visjon: Kraften lokalt skaper styrke nasjonalt. Kraftriket hadde i 2018 avdelingskontorer på Fagernes og Hønefoss.

 • Daglig leder:
  Bjørg Brestad
  Antall ansatte:
  15
  Driftsinntekter:
  260 millioner kroner
  Omsetning GWh:
  640 GWh
  Antall kunder:
  28 500
 1. Lansering av strømavtalen #spotutenpåslag. Kundekveld med elbillading som tema i Hønefoss og på Valdres.
 2. Lansering av den nasjonale strømavtalen NMK strøm.
 3. Inngåelse av kontrakter med flere store datasentre på over 100 GWh.
 4. Første ladeløsning til borettslag ble solgt. Vi ansetter en ny medarbeider på kundesenter (Fagernes) og en på salg (Hønefoss).
 5. Kåret til «best i test» - Kundeserviceprisen 2018.
 6. Vi ansetter en ny medarbeider på kundesenter (Fagernes).
 7. Oppstart gjennomfakturering i eksterne områder. Avdeling Hønefoss flytter inn i nye kontorlokaler i HM33
 8. Vi deler ut refleksvester til alle 1. klassinger i våre områder (Valdres, Ringerike og Hole).
 9. Vi tilbyr finansiering av varmepumpe over strømfaktura til kunder også i Valdres. Chatfunksjon implementeres på kraftriket.no.
 10. Avtale med Midtkraft om fusjon signeres.

I Kundeserviceprisen 2018 ble kundebehandlerne i Kraftriket kåret til energibransjens beste! I tillegg ble vi kåret til nest best totalt sett blant alle de målte selskapene.

Det er første gang vi har deltatt, og vi er stolte av medarbeiderne våre som bidrar til å skape det gode resultatet.

Vi jobber aktivt for god kundetilfredshet hver eneste dag, og tar kundenes tilbakemeldinger på alvor. Kundesenteret er selve navet i Kraftriket, og en svært viktig ressurs for å imøtekomme kundenes krav og forventninger. 

assets/charts/2018/virk-marked-spot.csv

assets/charts/2018/spotpris-mnd-17og18.csv

assets/charts/2018/volum-forbruk-2018.csv

Infrastruktur

Infrastruktur

Ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde strømnettet i regionen. Leverer strøm til 22 100 kunder.

 • Nettsjef:
   Jan-Erik Brattbakk
  Antall ansatte:
   26
  Driftsinntekter:
  165 millioner kroner
  Resultat:
  5 millioner etter skatt
  Distribuert GWh:
   663
  Antall kunder:
   22 100
 1. Året starter med uvanlig mye snøfall, hvor fremfor alt Ådal blir rammet av strømbrudd. Montører og driftssentral står på dag og natt for å rette strømbrudd. Begynner oppbygging av stort datasenter på Follum. Ringerikskraft Nett er ansvarlig for å levere strømforsyning til anlegget.
 2. Demonstrasjon av hvordan droner kan brukes til inspeksjon av strømnettet, med besøk fra et av USAs største nettselskaper.
 3. Aktiviteten på datasenter på Follum begynner å ta seg opp.
 4. Oppstart av stort prosjekt på Kjelleberget i Hole, hvor luftkabler legges ned i bakken. Prosjektet pågår ut 2018. Vi utdanner våre første dronepiloter, som blir sertifisert som RO1-operatører.
 5. Pilot-E-prosjektet "Effektpilot" får innvilget Enova-støtte. Med støtten vi er tildelt skal vi undersøke og teste ny teknologi som kan drifte nettet vårt mer effektivt. Datasenter på Follum i full drift for første gang.
 6. Vi testkjører droner til befaring av nettet.
 7. Stormen "Knud" forårsaket en del strømbrudd, hvor Tyristrand ble hardest rammet.
 8. Vi setter ned nettleien til alle kunder - høyt forbruk fra datasenter er største årsaken til at dette kan gjøres.
 9. Besluttet uendret nettleie for 2019.

assets/charts/2018/virk-infrastruktur-forbruksutvikling-2018.csv

assets/charts/2018/virk-infrastruktur-nettleien-2018.csv

assets/charts/2018/virk-kile-2018.csv

Vannkraft

Vannkraft

Eier av selskapets kraftanlegg. Drift av kraftstasjoner i Hønefoss, Åsa, Vittingfoss og All-Ulefos samt Viulfoss og Askerudfoss for Viul Kraft. Forvaltning av selskapets kraftportefølje.

 • Produksjonssjef:
  Helge Bergstrøm
  Antall ansatte:
  12
  Driftsinntekter:
  160 millioner kroner
  Resultat:
  31 millioner kroner
  Total produksjon:
  416 GWh
 1. Byttet magnetisering og kontrollanlegg på aggregat 2 i Vittingfoss
 2. Koret Decibel inviterer til jubileumskonserten "Kraftklang" i gamle kraftstasjonen i Hønefoss. 240 publikummere får med seg den nydelige konserten.
 3. Starter med utvendig og innvendig vedlikeholdsarbeid av kraftstasjonsbygningen i Vittingfoss. Pågår utover sommeren og begynnelsen av høsten.
 4. Etter en snøfylt vinter forventet vi en skikkelig vårflom, men grunnet en varm og tørr vår ble flommen ikke så ille som fryktet.
 5. Tørkesommeren skaper utfordringer for vannkraftproduksjon, og strømprisene i Norge øker.
 6. Passerer 80 sammenhengende dager hvor vi har tappet minstevannføring i et av vassdragene.
 7. Høsten ble regnfylt - og magasinene kunne fylles opp etter sommerens tørke.
 8. Høyeste strømprisene siden 2010. Vi produserte totalt 416 GWh, 30 % mindre enn et normalår.

assets/charts/2018/virk-vannkraft-produsert-2018.csv


 

Entreprenør

Entreprenør

Konsernets entreprenørvirksomhet. Enteprenørvirksomheten til Ringerikskraft består av Nettservice, SMARTservice og Laje. Våre forretningsområder er prosjektering, utbygging og vedlikehold av elnett, belysning/veiteknikk, byggestrøm, elbillading, datasenterdrift og AMS-installasjon og drift.

 • Direktør:
   Steffen Fagerås
  Antall ansatte:
   219 personer, 20 lærlinger
  Driftsinntekter:
  640 millioner kroner
  Resultat:
  60 millioner etter skatt
 1. Oppstart av bygging av datasenter på Follum. Stor aktivitet på vakt og beredskap i forbindelse med store snømengder på Østlandet. SMARTservice vinner kontakt for Hafslund
 2. Nettservice får stor kontrakt for kabelprosjekt i Hole. Inngår leiekontrakt på Hensmoen for utleie til datasenter. SMARTservice bytter mellom 1500 og 2000 målere hver dag.
 3. Nettservice Hadeland fikk første kontrakten for byggeplasstrøm - grønn strøm til din byggeplass. Nettservice Datadrift inngår sin første avtale om drift på datasenter på Hensmoen, på 1,5 MW. SMARTservice har montert totalt 350 000 målere.
 4. Nettservice får kontrakt med Ringerikskraft Nett om å skifte 224 stolper.
 5. Nettservice og SMARTservice samarbeider om prosjekt med konsentratormontasje for Trønderenergi. Nettservice gjør et spennende oppdrag for Statnett på Hurum, et prøveprosjekt for produksjon av biodrivstoff. SMARTservice begynner nedtrapping av målerbytteprosjekt i Norgesnett og SSØ.
 6. Nettservice monterer belysning langs elvepromenaden i Sandvika. Datadrift ansetter enda en operatør, og har totalt 3 personer som drifter datasentre i Ringerike. SMARTservice inngår kontrakt med Hurum om målermontasje i hytteområder.
 7. Flere nye lærlinger på Hadeland. Midlertidig stopp av datasenter på Hensmoen for å få endelig brukstillatelse, har hittil hatt en midlertidig tillatelse. Mye oppmerksomhet i media knyttet til datasenter og støy.
 8. Stor kontrakt med Bærum kommune om skifte av veilysarmatur - totalt 4200 armaturer skal skiftes til LED. Storm på Østlandet førte til mye trefall og mange flinke montører som sto på døgnet rundt for å få strømmen tilbake til folk. SMARTservice har montert totalt 500 000 målere. Vinner også ny kontrakt for montasje i Midtnett.
 9. Nettservice Datadrift overtar satsingen "Oslo Data Center Location" fra Ringerike utvikling. På Hensmoen gjennomføres flere støydempende tiltak. SMARTservice avslutter oppdraget i Troms.
 10. Ny kontrakt som entreprenør på kundeinitierte anlegg for Ringerikskraft Nett. SMARTservice blir ferdig med målerbytte i SSØ, og begynner nedtrapping i Soria.
 11. Nettservice vinner kontrakt for drift og vedlikehold i Øvre Romerike for 4,5 nye år. Vinner to nye avtaler i Hafslund Nett. Stor usikkerhet i datasenterbransjen etter forslag om endring av rammebetingelsene fra regjeringen.
 12. Ringerikskraft Entreprenør inngår avtale om å kjøpe 66 % av aksjene i Laje Entreprenør. Har levert byggeplasstrøm til totalt 17 byggeplasser i 2018. Tidenes resultat for Nettservice Drammen. SMARTservice har byttet totalt 600 000 målere.

Entreprenørvirksomheten doblet sin omsetning i 2018 og leverte tjenester i store deler av landet. Markedene er energibransjen, industri, kommuner, vegsektoren, målerleverandører AMS, entreprenører og utbyggere. De største kundene er selskaper som Ringerikskraft Nett, Hafslund Nett, Hallingdal Kraftnett, Glitre Nett, Statens Vegvesen, diverse anleggsentreprenører og ulike kommuner på østlandsområdet. 

Ringerikskraft Entreprenør er morselskap for de øvrige entreprenørselskapene til Ringerikskraft. Selskapene som inngår i virksomheten er:

 • Nettservice Ringerike (100 %)
 • Nettservice Drammen (100 %)
 • Nettservice Hadeland (71,01 %)
 • Nettservice Datadrift (100 %)
 • SMARTservice Norge (100 %)
 • SMARTservice Nordic Contractors AB (100 %)

assets/charts/2018/ams-montasje-2018.csv

assets/charts/2018/virk-entreprenor-omsetning-2018.csv

I 2018 begynte Nettservice sin satsing på byggeplasstrøm. Dagens byggeplasser stiller høye krav til sine underleverandører, og har et stort fokus på miljø.

Derfor har vi rigget oss for å være med på å bygge opp den midlertidige infrastrukturen som trengs for at andre skal kunne bygge fremtidens boliger og næringsbygg på en grønn måte. 

I oppstartsåret 2018 leverte vi grønn strøm til hele 17 byggeplasser på Østlandet.

Ny fornybar energi

Ny fornybar energi

Miljøvennlig produksjon og distribusjon av ny fornybar energi, gjennom å bygge og drifte nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier i regionen. Rådgiver til privat og næring for å lettere kunne ta miljøvennlige energivalg.

 • Direktør:
   Live Dokka
  Antall ansatte:
  1
  Driftsinntekter:
  6,5 millioner kroner
  Resultat:
  286 tusen kroner etter skatt
  Varmeproduksjon:
  5 GWh
 1. Starter installasjon av den nye hurtigladerstasjonen utenfor det nye hovedkontoret til Ringerikskraft
 2. Begynte graving av brønner til nærvarmeanlegg til nye boligblokker på Tanberglia i Hønefoss. Nye hurtigladeren settes i drift.
 3. Nytt solcelleanlegg på lagerbygget til Ringerikskrafts nye hovedkontor på Hvervenmoen.

Selskapet driver varmeanlegg på Vik, Elstangen, Sundvolden, Tyristrand og Loeskollen. Det er etablert hurtigladestasjoner for elbil på Nes i Ådal, Sokna, Hvervenkastet, Hvervenmoen og Hallingby i Ringerike kommune. I tillegg til hurtigladere satses det på både vanlige og smarte ladestasjoner til offentlige parkeringsplasser, parkeringsanlegg og privatpersoner. 

assets/charts/2018/virk-nyfornybar-produsert-2018.csv