Året vårt

Gjennom svært høy aktivitet i 2018 så leverer Ringerikskraft sitt beste resultat til nå.

Arbeidsmiljø

HMS er alltid først, sier vi i Ringerikskraft. Og vi jobber aktivt med mange ulike tiltak i hele konsernet for å oppnå mål om null skader, lavt sykefravær og høy motivasjon og trivsel på jobb. 

Organisasjonen har i 2018 vært preget av høy aktivitet med krevende bemanningsprosesser i forbindelse med oppbygging og avvikling av personell, spesielt i entreprenørvirksomheten. Oppkjøp, fusjoner, etablering av selskaper og nye forretningsområder har skapt entusiasme og muligheter for fremtiden. Ved utgangen av 2018 hadde konsernet 294 ansatte (271 i 207)

HMS er ferskvare, og det jobbes kontinuerlig for at ansatte skal trives og ha meningsfulle dager på jobben. Gjennom økt fokus på etterlevelse av verdiplattformen, tilpasning av våre velferds- og særavtaler til dagens organisasjon, samt mye terping på våre lederprinsipper, så viser resultater at vi lykkes og at ansatte trives på jobben og produserer gode resultater.

assets/charts/2018/kompetanse-2018.csv

 

assets/charts/2018/aaret-utvikling-sykefravaer-2018.csv

Nytt hovedkontor

Med Ringerikskringle, flytende lokale epler, korpsmusikk og Jonas Rønnings "Kongen" ble nybygget til Ringerikskraft høytidelig åpnet 12. september 2018. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg benyttet også anledningen til å besøke Ringerikskraft på åpningsdagen og fikk omvisning på bygget og presentasjon av virksomheten fra ledelse, ansatte og lærlinger.

På videoen ser du oppføringen av bygget på 1,5 minutt. HM33 huser flere lokale teknologivirksomheter som som ser potensiale i godt samarbeid på tvers av etasjene.

Det betyr mye for Ringerikskraft å få samlokalisert den lokale virksomheten. Nå er vi et godt rustet for effektiv intern samhandling i et flott bygg.

334650791

På bildet: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sammen med ordfører i Ringerike kommune Kjell B. Hansen og ordfører i Hole kommune Per Berger under åpningen av nybygget.

50 år i Ringerikskraft

Det var i oktober 1968 Arvid Moen hadde sin første arbeidsdag i Ringerikskraft. 50 år etter møter han fortsatt på jobb i kraftstasjonen, og syns det er givende å ha en jobb som bidrar med så mye nytte i samfunnet. 

"Hver eneste kilowattime teller" er Arvids motto, og han har gjort en betydelig innsats for å sørge for at maskinene i kraftstasjonen alltid er i drift for å produsere fornybar vannkraft. 

I Ringerikskraft har vi mange medarbeidere som har lang fartstid og en uvurderlig kompetanse. Vi er stolte av den innsatsen som er lagt ned gjennom alle årene, og at så mange ønsker å være med på den utviklingsreisen som bransjen har vært gjennom og fortsatt er en del av.

Vekst og utvikling

I begynnelsen av desember ble det klart at Laje Entreprenør skulle bli en del av Ringerikskraft-familien fra 2019, etter at Ringerikskraft kjøpte 66 % av selskapets aksjer fra Eidsiva Energi. Laje har siden oppstarten i 2016 gjort en utrolig reise og har i dag et godt fotfeste som infrastruktur-entreprenør på Innlandet. 

Laje blir en del av entreprenørvirksomheten, og dette er det hittil største oppkjøpet som er gjort i Ringerikskraft. Vi gleder oss stort til å ta imot nesten 100 nye familiemedlemmer, som vi kan lære av og videreutvikles sammen med. 


Bare noen få dager etter at nyheten om Laje var lansert var det klart at Midtkraft vil bli en del av Kraftriket-satsingen. Fra 1. januar 2019 ble strømsalgsvirksomheten til Midtkraft fusjonert inn i Kraftriket, og Midtkraft gikk dermed også inn som eier av strømselskapet. 

Med dette har Kraftriket 38 000 strømkunder, og lokale kontorer i Hønefoss, på Fagernes og i Vikersund. Etter sammenslåingen har Midtkraft 29 % eierandel, Ringerikskraft 43 % og Valdres Energi 28 % i Kraftriket AS.

I mars 2018 fikk også teknologiselskapet Smartliv en ny eier, da Hurum Kraft kjøpte 30 % av selskapet. Ringerikskraft og eSmart Systems hadde etter oppkjøpet en eierandel på 35 % hver.