• 416.000 mWh vannkraft produsert
  • 294 ansatte
  • 1 210  mill. i omsetning
  • 128  mill. i årsresultat

2018 kort oppsummert

370 millioner tilbake til lokalsamfunnene

- Vi er stolt over hva vi fikk til i 2018. Vi  vokser, løfter resultatet og bidrar solid tilbake til lokalsamfunnene der vi har virksomhet. I eierkommunene Ringerike og Hole går 250 millioner kroner tilbake til samfunnet i form av utbytte, skatter og avgifter, samt varer og tjenester kjøpt lokalt. Når det går bra for oss, bidrar vi mer til samfunnene vi opererer i, med lokale arbeidsplasser og andre ringvirkninger. God alene, best sammen, sier konsernsjef Ole Sunnset.

Tidenes beste resultat

Resultat for 2018 ble 128 millioner kroner før skatt (80 millioner kroner etter skatt). Dette er det beste resultatet i Ringerikskrats historie. Vi har hatt høy aktivitet i de ulike virksomhetsområdene våre, og leverer dette resultatet i fellesskap. Det ble investert for 91 millioner kroner, mot 67 mnok i 2017. Styret er fornøyd med resultatet for konsernet, og mener det viser at Ringerikskraft er robust og godt rigget til å møte framtiden.