LEDERGRUPPEN Fra venstre: Kjell Baug (v.d. /finans), Live Dokka (direktør fornybar), Steffen Fagerås (direktør entreprenør), Per Haukedalen (HR og personal), Ole Sunnset (konsernsjef), Jan Erik Brattbakk (nettsjef), Cathrine Olsen (kommunikasjon og samfunn), Helge Bergstrøm (produksjonssjef), Odd Birger Nilsen (økonomisjef)

Virksomheten

Konsernet Ringeriks-Kraft består av morselskapet Ringeriks-Kraft AS og fem heleide datterselskaper under virksomhetsområdene Marked, Vannkraft, Entreprenør, Ny fornybar energi og Infrastruktur.

Organisasjonen

Kart over forsyningsområdet og kraftstasjonene våre

Marked

Marked

Omsetningsselskapet Kraftriket er eid av Ringeriks-Kraft (61 %) og Valdres Energiverk (39 %). Kraftriket markedsfører og selger strøm, elbilladere, elsykler og tilpassede styringssystem for hyttesegmentet. Selskapet har en strukturell vekststrategi med mål om 100.000 kunder i 2021. Markedskonseptet er basert på sterk lokal forankring, hvor nye eierpartnere beholder sin lokale profil. Visjonen er at kraften lokalt skaper styrke nasjonalt. Kundesenteret til Ringeriks-Kraft er organisert under Marked.

 • Daglig leder:
  Bjørg Brestad
  Antall ansatte:
  13
  Driftsinntekter:
  186 millioner kroner
  Omsetning GWh:
  518 GWh
  Antall kunder:
  27 248
 1. Vi jobber hardt innfør lanseringen av nytt omsetningsselskap, Kraftriket AS
 2. Selskapet blir offisielt stiftet.
 3. Lansering ny merkevare.
 4. Valdreskundene kommer inn i kundeporteføljen
 5. Vi selger vår første elbillader til en privatkunde!
 6. Lansering av nye nettsider
 7. 2000 Energipiloter - vi nådde målet!

assets/charts/2017/virk-marked-spot.csv

assets/charts/2017/spotpris-mnd-16og17.csv

assets/charts/2017/volum-forbruk-2017.csv

Infrastruktur

Infrastruktur

Ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde strømnettet i regionen. Leverer strøm til 21 500 kunder.

 • Nettsjef:
   Jan Erik Brattbakk
  Antall ansatte:
   26
  Driftsinntekter:
  143 millioner kroner
  Distribuert GWh:
   561
  Antall kunder:
   21 500
 1. Oppstart av det treårige FoU-prosjektet "Astrum" om smartnett
 2. Helikopterbefaring av hele høyspentnettet. Større driftsforstyrrelse i Hole, materialfeil i eldre anlegg.
 3. Styret vedtok inntreden i Nettalliansen
 4. Styret vedtok vedlikeholdsplan for 2018 med 19 mnok.
 5. Tordenvær med noen driftsforstyrrelser.
 6. Større driftsforstyrrelse i Hole, materialfeil i nytt anlegg.
 7. Datasenter Follum, kontraktsinngåelse på 40 MW.

assets/charts/2017/virk-infrastruktur-forbruksutvikling-2017.csv

assets/charts/2017/virk-infrastruktur-nettleien-2017.csv

assets/charts/2017/virk-kile-2017.csv

Vannkraft

Vannkraft

Eier av selskapets kraftanlegg. Drift av kraftstasjoner i Hønefoss, Åsa, Vittingfoss og All-Ulefos samt Viulfoss og Askerudfoss for Viul Kraft. Forvaltning av selskapets kraftportefølje.

 • Produksjonssjef:
  Helge Bergstrøm
  Antall ansatte:
  12
  Driftsinntekter:
  134 millioner kroner
  Total produksjon:
  460 GWh
 1. Vinteren 2017 var snøfattig, men grunnet mye regnvær høsten 2016 er produksjonen god.
 2. Nytt kontrollanlegg for aggregat 4 i Vittingfoss.
 3. To turbinregulatorer i Ulefoss kraftstasjon blir pensjonert etter å ha gjort en god jobb i 100 år.
 4. Sommeren har vært tørr hittil.
 5. Handlingens menn inntar gamle kraftstasjonen i Hønefoss for innspilling av sitt nye underholdningsprogram som ble sendt på NRK i beste sendetid!
 6. Økende kraftpriser gjennom året. 2018 ble et godt produksjonsår, med 460 GWh i årsproduksjon, 4 % over et normalår.

assets/charts/2017/virk-vannkraft-produsert-2017.csv


 

Entreprenør

Entreprenør

Konsernets entreprenørvirksomhet. Et selskap som utfører prosjektering, utbygging og vedlikehold av elektriske fordelingsnett, veilysarbeid, tilbyr byggestrøm samt booking og montasje av smarte strømmålere (AMS). Våre markedsområder er landsdekkende med fotfeste i østlandsområdet. Entreprenørvirksomheten består av Nettservice Ringerike, Nettservice Drammen, Nettservice Hadeland, SMARTservice Norge og SMARTservice Nordic Contractors.

 • Direktør:
   Steffen Fagerås
  Antall ansatte:
   202 personer, 22 lærlinger
  Omsetning:
  442 millioner kroner
  Resultat:
  49 millioner før skatt
 1. Nettservice Drammen og Nettservice Hadeland starter med vakt- og beredskap for Hafslund Nett. AMS-utrulling starter i Tromsø.
 2. Nettservice Hadeland blir tildelt avvikspakke for Hafslund Nett.
 3. SMARTservice vinner ny AMS-kontrakt med Hafslund for fellesmålte anlegg.
 4. Nettservice Ringerike starter et stort veilysprosjekt i Nes kommune.
 5. SMARTservice har byttet totalt 100 000 av 650 000 målere.
 6. Tildelt kontrakt av Hallingdal Kraftnett på måling av 450 jordplatemålinger.
 7. 6 nye lærlinger begynner i Nettservice. SMARTservice går igang med AMS-montasje i Soria.
 8. Ny kontorlokasjon for Nettservice Hadeland på Maura, i tillegg til eksisterende på Roa. Nettservice Ringerike monterer Norges lengste radarstyre veilys langs Utstranda i Hole.
 9. Nettservice Ringerike vinner igjen drift- og vedlikeholdsavtale for veilys i Asker og Bærum kommuner. AMS-satsing i Sverige starter - nytt selskap "SMARTservice Nordic Contractors AB"
 10. Nettservice Ringerike vinner kontrakten for vakt- og beredskapsavtale for Ringeriks-Kraft Nett.
 11. Nettservice Ringerike er med på å bygge opp Norges hittil største datasenter på Follum. SMARTservice har montert over 220 000 målere.

assets/charts/2017/virk-entreprenor-omsetning-2017.csv

Entreprenørvirksomheten leverte på et gjennomgående høyt nivå i 2017. Markedene er energibransjen, industri, kommuner, vegsektoren, målerleverandører AMS, entreprenører og utbyggere. De største kundene, er selskaper som Ringeriks-Kraft Nett, Hafslund Nett, Hallingdal Kraftnett, Glitre Nett, Statens Vegvesen, diverse anleggsentreprenører og ulike kommuner på østlandsområdet. 

Nettservice Ringerike eier de øvrige selskapene i entreprenør-virksomheten. Selskapene som inngår i virksomheten er:

 • Nettservice Ringerike (100 %)
 • Nettservice Drammen (100 %)
 • Nettservice Hadeland (71,2 %)
 • SMARTservice Norge (100 %)

assets/charts/2017/ams-montasje-2017.csv

Ny fornybar energi

Ny fornybar energi

Miljøvennlig produksjon og distribusjon av ny fornybar energi, gjennom å bygge og drifte nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier i regionen. Rådgiver til privat og næring for å lettere kunne ta miljøvennlige energivalg.

 • Direktør:
   Live Dokka
  Antall ansatte:
  1
  Driftsinntekter:
  6,4 millioner kroner
  Resultat:
  -465 tusen kroner før skatt
  Varmeproduksjon:
  6 GWh
 1. Koblet bygg C i Klokkerlia 30 på nærvarmeanlegget.
 2. Nye varmepumpene på Trekanten i Hole satt i drift.

Selskapet driver varmeanlegg på Vik, Elstangen, Sundvolden, Tyristrand og Loeskollen. Det er etablert hurtigladestasjoner for elbil på Nes i Ådal, Sokna, Hvervenkastet og Hallingby i Ringerike kommune. I tillegg til hurtigladere satses det på vanlige og smarte ladestasjoner til offentlige parkeringsplasser, parkeringsanlegg og privatpersoner. 

assets/charts/2017/virk-nyfornybar-produsert-2017.csv

Konsernfunksjonen

Konsernfunksjonen

Konsernfunksjonen jobber for å koordinere hele Ringeriks-Kraft konsernet. Strategier for fremtiden, HMS, samfunnsansvar og overordnede mål er sentralt i det daglige arbeidet. Ringeriks-Kraft familien består nå av varemerkene Nettservice, SMARTservice, Kraftriket og Smartliv i tillegg til Ringeriks-Kraft.

 • Direktør:
   Ole Sunnset
  Antall ansatte:
  271, 22 lærlinger
  Eierutbytte:
  28 millioner kroner
  Resultat:
  54 millioner etter skatt
  Investeringer:
  67 millioner kroner
 1. Konsernsamling for alle ansatte. Nytt brand i konsernet - Nettservice, en del av Ringeriks-Kraft
 2. Vi passerer 1000 Energipiloter!
 3. Byggestart for HM33 - der hele virksomheten i Ringerike skal samlokaliseres i 2018. Ringeriks-Kraft Strøm fusjonerer med omsetningsdelen av ValdresEnergi - og blir Kraftriket. Enda et nytt varemerke i familien, og Ringeriks-Kraft tar steget fullt ut som et house of brands.
 4. Generalforsamling for Ringeriks-Kraft AS
 5. Vi får Enova-støtte for å tenke nytt i utnyttelsen av strømnettet. Hele konsernet samles før første gang etter at vi ble landsdekkende. Seniorklubben til Ringeriks-Kraft feirer 20 år.
 6. Pilotprosjekt for datasenter på Follum blir offentliggjort.
 7. Vi satser på elbilladere - et konsernprosjekt der Ringeriks-Kraft, Kraftriket, Smartliv og Nettservice jobber tett sammen. Ringeriks-Kraft blir internasjonale, starter svensk selskap for å satse på AMS-montasje.
 8. Smartliv selger sitt første solcelletak. Konsernsjef Ole snakker om Ringeriks-Kraft på Energidagene.
 9. Vi går igang med bygging av Norges hittil største datasenter på Follum, et ordentlig konsernprosjekt der Nettservice, Nett og Kraftriket jobber tett sammen. Sykefraværet for konsernet på 3,1% i 2017.

 

assets/charts/2017/antall-ansatte-2017.csv