Året vårt

Gjennom 2017 har Ringeriks-Kraft lagt et solid fundament for videre vekst.

Arbeidsmiljø

Fokus på arbeidsmiljø er en viktig hjørestein i konsernet. Gjennom fortsatt høy aktivitet i hele konsernet, og fremfor alt i entreprenørvirksomheten, økte antall ansatte fra 209 til 271 personer i 2017. I organisasjonen er det et høyt fokus på velvære og arbeidsmiljø, noe som blant annet har medført et lavt sykefravær og høy trivselsfaktor blant de ansatte.

For å nå våre mål i forbindelse med arbeidsmiljø jobber vi aktivt med lederutvikling, der vi har godt etablerte leder- og HMS-verktøy til bruk i den daglige oppfølgingen. Vi har også et tett samarbeid med fagorganisasjoner og vi følger opp resultater fra arbeidsmiljøundersøkelser for å avdekke eventuelle problemer. Samtidig jobber vi for å fortsette å bygge en felles kultur gjennom hele konsernet, og arrangerer derfor samlinger for alle våre ansatte der fokus ligger på hvordan vi som konsern kan bli enda bedre i fremtiden.

assets/charts/2017/aaret-utvikling-sykefravaer.csv

Smarte målere sparer penger

assets/charts/2017/virk-infrastruktur-investeringer-2017.csv

Nettet i Ringerike og Hole hadde i 2017 en leveringssikkerhet på 99,98 %. Investeringen i smarte målere, som var ferdig montert i 2014, har gitt effektiviseringsgevinster som hittil har bidratt til innsparinger på rundt 13 millioner. Med utviklingen av SMARTnett blir det også enklere å følge med på hva som skjer ute på nettet. Det gjør at vi raskere kan påbegynne retting ved feilsituasjoner i nettet. For å opprettholde og utvikle kvaliteten, investerte vi 54 millioner kroner bare på infrastrukturen i 2017. To viktige prosjekter som ble fulltført i løpet av året var en helt ny kabel på hovedforsyningen inn til Hønefoss og en ny kabel opp til Damtjern for å dekke det økte behovet for strøm.

- Til tross for utviklingen bransjen går gjennom, skal vi aldri glemme at det viktigste vi gjør er å levere en trygg og sikker strømforsyning hjem til kundene våre. I 2017 hadde vi en høy leveringssikkerhet på 99,98 %. Avbruddskostnadene lå på lik linje som i 2017, forteller konsernsjef Ole Sunnset. 

Lokalt strømselskap i ny drakt

I 2017 fusjonerte Ringeriks-Kraft Strøm med omsetningsdelen av Valdres Energi, og sammen ble de Kraftriket. Kraftriket er et nasjonalt strømselskap, med stort fokus på lokal tilstedeværelse. De har derfor kontorer både i Hønefoss og på Fagernes.

Kraftriket satser på løsninger som kan gjøre strømhverdagen enklere. Smartliv-appen var allerede godt etablert hos kundene til Ringeriks-Kraft Strøm, og det var naturlig å videreføre denne inn i det nye strømselskapet.

ENERGIPILOT-prosjektet, som tester hvordan bevissthet om strømforbruk påvirker bruksvanene, fortsatte med full fart i 2017. I tillegg til å kunne følge med live på effekt- og strømforbruket, kunne vi lansere muligheten til smart elbillading og varme- og lysstyring. 

Et viktig fokusområde etter fusjonen ble elbilladestasjoner til hjem, borettslag og parkeringsanlegg. For privatpersoner lanserte vi muligheten til å kunne kjøpe en ladestasjon på nedbetaling via strømregningen. Målet er å tilby en sikker og rask måte å lade bilen sin på. Samtidig åpnet vi døren for smart lading, som ser til at bilen lades når strømmen er billigst, eller som sikrer at man kun betaler for strømmen man selv lader for i felles garasjeanlegg. 

Entreprenørvirksomheten leverer

Entreprenørvirksomheten til Ringeriks-Kraft hadde fortsatt kraftig vekst gjennom hele 2017. SMARTservice Norge, som har ansvar for montasjen av over 600 000 smarte målere over hele Norge, hadde fullt trøkk i 11 av landets fylker.

I 2017 samlet de tre andre entreprenørselskapene seg under et felles varemerke. Ringeriks-Kraft Service, Lier Elentreprenør og Nettservice Østladet ble derfor "Nettservice, en del av Ringeriks-Kraft" i februar. Nettservice har fortsatt å styrke sin posisjon som leverandør av nettjenester på Østlandet, hvor et viktig satsingsområde har vært produktet byggestrøm.