• 460.000 mWh vannkraft produsert
  • 271 ansatte
  • 855  mill. i driftsinntekt
  • 54  mill. i årsresultat

2017 viktige hendelser

Solid vekst i konsernet

- Vi er stolt over hva vi fikk til i 2017. Kraftproduksjonen har hentet seg etter noen krevende år, og entreprenørvirksomheten vår leverte som aldri før. Når det går bra for oss, bidrar vi mer til samfunnene vi opererer i, med lokale arbeidsplasser og andre ringvirkninger i samfunnet. God alene, best sammen, sier konsernsjef Ole Sunnset.

 

FORNØYD MED RESULTATET

Resultat for 2017 ble 87 millioner kroner før skatt (54 millioner kroner etter skatt). Vi investerte for 67 millioner kroner. Styret er fornøyd med resultatet for konsernet, og mener det viser at Ringeriks-Kraft er robust og godt rigget til å møte framtiden.