LEDERGRUPPEN Bak fra venstre: Kjell Baug (v.d. /finans), Odd Birger Nilsen (økonomisjef), Ole Sunnset (konsernsjef), Jan Erik Brattbakk (nettsjef), Steffen Fagerås (direktør entreprenør). Foran fra venstre: Helge Bergstrøm (produksjonssjef), Cathrine Olsen (kommunikasjon og samfunn), Live Dokka (direktør fornybar), Per Haukedalen (HR og personal).

Virksomheten

Konsernet Ringeriks-Kraft består av morselskapet Ringeriks-Kraft AS og fem heleide datterselskaper under virksomhetsområdene Marked, Vannkraft, Entreprenør, Ny fornybar energi og Infrastruktur.

Organisasjonen

Kart over forsyningsområdet og kraftstasjonene våre

Marked

Marked

Ansvarlig for kraftsalg til sluttbrukermarkedet. Kundesenteret er organisert under Marked.

 • Markedsdirektør:
  Ståle Hjerpseth
  Antall ansatte:
  6
  Driftsinntekter:
  115 millioner kroner
  Omsetning GWh:
  345 GWh
  Antall kunder:
  16 480
 1. Orkdal energi blir den første eksterne smart:liv-kunden
 2. Ny selger ansatt
 3. Kragerø kraft tar i bruk smart:liv-appen.
 4. Lærling avlagt fagprøve i salg og service fag og består
 5. Som de første i Norge, lanserer Ringeriks-Kraft Strøm nedbetaling av elsykkel over strømregningen. Besluttet fremtidig fusjonering med Valdres Energi.
 6. De første ENERGIPILOTENE går live i ENOVA-prosjektet
 7. Vi når vårt mål med 6 000 nedlastninger av smart:liv-appen vår. Ringeriks-Kraft Strøm AS leverer det beste resultatet siden oppstart.

assets/charts/2016/virk-marked-spot.csv

assets/charts/2016/spotpris-mnd-15og16.csv

assets/charts/2016/kundevekst-2016.csv

Infrastruktur

Infrastruktur

Ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde strømnettet i regionen. Leverer strøm til 21 500 kunder.

 • Nettsjef:
   Jan Erik Brattbakk
  Antall ansatte:
   27
  Driftsinntekter:
  160 millioner kroner
  Distribuert GWh:
   565
  Antall kunder:
   21 500
 1. Ekstremværet Tor herjet i regionen. Nytt system for kundevarsling ved feil tatt i bruk.
 2. Helikopterbefaring av linjenettet for å avdekke og rette feil.
 3. Ferdig med vinterens skogrydding rundt linjenettet.
 4. Ombygging av nettet i Havikskogen ferdigstilt
 5. Styret vetok investeringsprosjekt for 2017 med 20 mnok. Rammet av mye tordenvær og strømbrudd i Haugsbygd og på Tyristrand.
 6. Oppstart av prosjektet med å fornye hovedstrømforsyning til Hønefoss.
 7. Rammet av en del feil på Søndsterud og Viul/Åsbygda.
 8. Fornyelse av hovedstrømforsyning til Hønefoss fullført.
 9. Opphandling av investeringsprosjekt for 2017 på totalt 19 mnok.

assets/charts/2016/virk-infrastruktur-forbruksutvikling-2016.csv

assets/charts/2016/virk-infrastruktur-nettleien-2016.csv

assets/charts/2016/virk-kile-2016.csv

Vannkraft

Vannkraft

Eier av selskapets kraftanlegg. Drift av kraftstasjoner i Hønefoss, Åsa, Vittingfoss og All-Ulefos samt Viulfoss og Askerudfoss for Viul Kraft. Forvaltning av selskapets kraftportefølje.

 • Produksjonssjef:
  Helge Bergstrøm
  Antall ansatte:
  12
  Driftsinntekter:
  117 millioner kroner
  Total produksjon:
  439 GWh
 1. Ansatt ny stedlig leder i Vittingfoss
 2. Garantinspeksjon aggregat 5 Vittingfoss.
 3. Særdeles lite nedbør. Høstflommen uteblir
 4. Skifte av glideluker Viul
 5. Ansatt ny stedlig leder til kraftstasjonen i Hønefoss. Noe mer normale kraftpriser gjennom året. Oppnådde snittproduksjon selv om det falt 180 mm mindre nedbør enn i et normalår.

assets/charts/2016/virk-vannkraft-produsert-2016.csv


 

Entreprenør

Entreprenør

Konsernets entreprenørselskap. Et selskap som utfører prosjektering, utbygging og vedlikehold av elektriske fordelingsnett, veibelysningsarbeid, tilbyr byggestrøm samt booking og montasje av smarte strømmålere (AMS). Våre markedsområder er landsdekkende med fotfeste i østlandsområdet. Eier 100 % av Nettservice Drammen, 71,2 % av Nettservice Hadeland og 100 % av SMARTservice Norge.

 • Direktør:
   Steffen Fagerås
  Antall ansatte:
   146 personer, 19 lærlinger
  Omsetning:
  215 millioner kroner
  Resultat:
  12 millioner før skatt
 1. SMARTservice flytter inn i nye spesial tilpassende lokaler for booking og ledelse i Hensmoveien 26.
 2. Nettservice Hadeland kjøper Mauravegen 99 i Nannestad kommune - en 15,5 dekar stor eiendom.
 3. Nettservice Ringerike overtar 2. mai aksjene i Nettservice Drammen (tidligere Lier Elentreprenør)
 4. Oppstart AMS-montasje for Glitre Energi Nett
 5. Kontrakt på registrering av veibelysningen til Ringerike Kommune og skifte til 2 100 LED-armaturer.
 6. Oppstart AMS montasje for Norgesnett.
 7. Forlengelse av drift og vedlikehold av belysningsanlegget til Asker og Bærum kommune.
 8. Kontrakt på 200 belysningspunkter på FV 155 Utstranda for Statens Vegvesen.
 9. Nettservice Drammen og Hadeland vant vakt og beredskapsavtale for Hafslund.
 10. Avsluttet utrullingsprosjekt for Dalane Energi, og montert totalt i SMARTservice Norge 28 000 målerbytter i 2016.

assets/charts/2016/virk-entreprenor-omsetning-2016.csv

Entreprenørvirksomheten har hatt høy aktivitet også i 2016. Markedene er energibransjen, industri, kommuner, vegsektoren, målerleverandører AMS, entreprenører og utbyggere. De største kundene, foruten Ringeriks-Kraft Nett, er selskaper som Hafslund Nett, Hallingdal Kraftnett, EB Nett, Statens Vegvesen, diverse anleggsentreprenører og ulike kommuner på østlandsområdet. 

Nettservice Ringerike eier de øvrige selskapene i entreprenør-virksomheten. Selskapene som inngår i virksomheten er:

 • Nettservice Ringerike (100 %)
 • Nettservice Drammen (100 %)
 • Nettservice Hadeland (71,2 %)
 • SMARTservice Norge (100 %)

Ny fornybar energi

Ny fornybar energi

Miljøvennlig produksjon og distribusjon av ny fornybar energi, gjennom å bygge og drifte nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier i regionen.

 • Direktør:
   Live Dokka
  Antall ansatte:
  1
  Driftsinntekter:
  6,2 millioner kroner
  Resultat:
  132 tusen kroner før skatt
  Varmeproduksjon:
  6 GWh
 1. Doblet ladekapasitet på hurtigladestasjon for elbil på Nes i Ådal.
 2. Åpning av ny hurtigladestasjon for elbil på Hallingby i samarbeid med Fortum Charge&Drive.
 3. Utvidelse av varmesentral på Elstangen for å levere varme til de nye byggene.

Selskapet driver varmeanlegg på Vik, Elstangen, Sundvolden, Tyristrand og Loeskollen. Det er etablert hurtigladestasjoner for elbil på Nes i Ådal, Sokna, Hvervenkastet og Hallingby i Ringerike kommune. 

assets/charts/2016/virk-nyfornybar-produsert-2016.csv

Konsernfunksjonen

Konsernfunksjonen

Konsernfunksjonen jobber for å koordinere hele Ringeriks-Kraft konsernet. Strategier for fremtiden, HMS, samfunnsansvar og overordnede mål er sentralt i det daglige arbeidet.

 • Direktør:
   Ole Sunnset
  Antall ansatte:
  209, 19 lærlinger
  Eierutbytte:
  25 millioner kroner
  Resultat:
  35 millioner etter skatt
  Investeringer:
  72 millioner kroner
 1. Ringeriks-Kraft AS etablerte selskapet SMARTliv AS sammen med eSmart Systems, eierandel på 50 %.
 2. Konsernsamling for alle ansatte. Kontorbygget i Fossveien solgt til Ringerike Kommune.
 3. Oppstart lederutviklingsprogram for alle ledere i Ringeriks-Kraft.
 4. Første skissene av nytt bygg på Hvervenmoen (HM33) ferdig. Refinansiert lån på 200 mnok.
 5. Generalforsamling for Ringeriks-Kraft AS
 6. Lagt ut ny obligasjon for 300 mnok.
 7. Lederutvikling - samling for hele lederkorpset.
 8. Vi passerte 200 ansatte i konsernet.
 9. Ingen personskader i 2016. Sykefraværet for konsernet på 2,9% i 2016.

 

assets/charts/2016//antall-ansatte-2016.csv