Regnskap

Årets nøkkeltall, samfunnsregnskap, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter.

Nøkkeltall

assets/excel/2016/noekkeltall-2016.xlsx

assets/charts/2016/regnskap-resultatutvikling.csv

 

Begreper

Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter)

Soliditet (egenkapital i prosent av totalkapital)

Totalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig totalkapital)

Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital)

Samfunnsregnskap

assets/excel/2016/samfunnsregnskap-2016.xlsx

assets/charts/2016/regnskap-samfunnsregnskap.csv

Regnskap

assets/excel/2016/resultatregnskap-2016.xlsx

Noter

assets/excel/2016/noter.xlsx

Revisjonsberetning