Konsernsjefens hjørne

Langs de lange linjer

Energi for utvikling

Ringeriks-Krafts virksomhet har satt spor i 105 år. Energi har vært kjernen for utvikling av Ringerikssamfunnet. Industri og øvrig næringsliv er tuftet på kraften som vi har klart å tappe fossene for, paret med alle de kloke, flinke og målbevisste menneskene som realiserte ideene sine. Resultatet har blitt arbeidsplasser og verdiskapning som vi tar som en selvfølge i dagens moderne samfunn. Økende behov for hjemlig komfort øker kravet til oss som kraftselskap. Til sammen betyr dette et samfunn som stadig etterspør mer energi og har blitt mer avhengig av en sikker og pålitelig kraftforsyning.

Samfunnet har endret seg på alle måter de hundre årene. Og vi vet at fremtiden også vil bety tilpasninger og nye endringer. I den store sammenhengen er det det grønne skiftet som er viktigst. Behovet for bærekraftige og klimanøytrale energiløsninger stadfestes i Paris-avtalen, og energipolitikken til EU dreies mot krav som understøtter bærekraftsmålene.

Den andre samfunnstrenden er at forbrukerrettighetene styrkes. Gode kundeløsninger, forbrukersikkerhet og transparens er bærebjelker i markedsarbeidet. Distruptive forretningsmodeller basert på moderne markedskanaler med «Internet of things» og «big data», med økende endringstakt, blir viktige redskap for å lykkes.

For oss vil ny vei og bane til regionen prege utviklingen av Ringerike i veldig stor grad. Selve utbyggingen vil håndteres greit. Den store utfordringen vil være å styre og operasjonalisere den store veksten som kan ventes etter at prosjektene er realisert. Da Ringeriks-Kraft har en betydelig rolle i dette arbeidet, er det derfor naturlig at vi ønsker å delta i prosessen i nært samarbeid med myndigheter og næringsliv. Derfor har vi allerede etablert et godt samarbeid med vei og bane-organisasjonen for å kunne tilrettelegge for en effektiv byggeprosess både for dem og oss. God alene, best sammen.

Det grønne skiftet

På NHOs årskonferanse i begynnelsen av 2017 kunne vi høre hvordan statsminister Erna Solberg uttrykte at fremtidens næringsliv må være grønt, smart og utviklende. I kjølvannet etter den oljedrevne industriutviklingen må vi omstille et næringsliv fra oljedrevet til drevet av fremtidsrettede og bærekraftige forretningsmodeller med grønne valg og produksjonsprosesser.

Siden vi i Ringeriks-Kraft hadde de nye AMS-målerne på plass allerede i 2013, har vi hatt en gylden mulighet for å ligge langt fremme i utviklingen av fremtidens smartnett. Målet er at kundene til Ringeriks-Kraft skal oppleve enda bedre kvalitet og pålitelighet i leveransen, redusert investeringsbehov og driftskostnader - og samtidig en forbedret kundeservice. Ringeriks-Kraft har i flere år rustet oss for å ha en posisjon for å kunne gripe mulighetene og oppfylle kravene til fremtidens organisasjon. Derfor er vi allerede nå godt i gang med å bli grønnere, smartere og utviklende, slik at vi kan tilby kundene våre og samfunnet grønne, bærekraftige valg. 

I 2016 er oppstarten av SMARTliv AS, med nye smart:liv-partnere, og kundeprosjektet ENERGIPILOT to eksempler på hva vi har gjort for å være smarte, grønne og utviklende. ENERGIPILOT, som vi tilbyr våre strøm- og nettkunder i samarbeid med Enova, tester ut hvordan bevissthet om energiforbruk påvirker folks bruksvaner. Dette er en utvikling av smart:liv, som er grunnmuren for smarte energiløsninger. Med smart styring av strøm på hytta og smart elbillading rett rundt hjørnet i 2017, har vi tatt et langt skritt videre inn i fremtiden.

Ved siden av utviklingen av smarte, digitale løsninger for våre kunder jobber vi jevnt med å tilby grønne løsninger for fremtiden. I september 2016 åpnet Ringeriks-Kraft sin fjerde elbilladestasjon i distriktet, og enda flere er på gang. Med dette legger vi til rette for at folk skal kunne kjøre lengre distanser med elbil i, til og gjennom vårt distrikt, som igjen medfører lavere CO2-utslipp. Når vi i tillegg utvider våre miljøvennlige varmeanlegg til nye boligfelt i regionen, er vi med på å skape en grønnere fremtid både for våre innbyggere og for folk på gjennomreise.

Fremtiden skaper vekst

Prognoser viser store rehabiliterings- og nybyggingsbehov i fremtiden. Entreprenørvirksomheten vår har vært fremoverlent i mange år, og med et økt behov for elentreprenørtjenester styrket vi i 2016 organisasjonen vår med Nettservice Drammen (tidligere Lier Elentreprenør). Det er en veldrevet virksomhet med fotfeste i området Asker, Drammen, Vestfold og Østfold – og sammen med de andre entreprenørselskapene våre står vi nå sterkere som leverandør av nettjenester på Østlandet. I år knyttes entreprenørene våre enda tettere opp mot hverandre, når de samles under navnet Nettservice.

Det å være tidlig ute med montasjen av smarte målere har vist seg å være et sjakktrekk. 2016 ble det store vekståret for AMS-prosjektet vårt, og vi har frem til i dag installert 100 000 målere rundt om i landet – og fortsatt er vi bare i startfasen. Med over 600 000 målerbytter totalt før 2019 er vi virkelig med på å modernisere Norge.

assets/charts/2016/ams-montasje-2016.csv

 

 

 

Satsinger som fungerer

Med en helt fersk kundetilfredshetsundersøkelse i 2016, kan vi se at jobben vi gjør med kundens behov i fokus fungerer. Vi scorer høyere for hvert år og klarer å overgå forventningene til de fleste av kundene våre. Men dette betyr ikke at vi er i mål. Vi må aldri miste fokus på hva kundene ønsker. Det er en jobb vi har fremfor oss hver eneste dag - hvert eneste år. 

Summen av alle våre satsinger medførte at Ringeriks-Kraft vokste fra 150 til 209 medarbeidere i løpet av 2016, og veksten fortsetter. I skrivende stund har vi akkurat passert 240 ansatte. Ekstra stolt over mine kollegaer blir jeg når jeg ser at organisasjonsutvikling, med fokus på lederskolering og HMS-arbeid, har slik effekt. Sykefraværet kom på under 3 %, og i 2016 hadde vi ikke én eneste personskade i konsernet.

Et grønnere Ringerike

Det er ikke tvil om at ny vei og bane her i Ringerike er noe av det viktigste som skjer for utviklingen i regionen. For persontrafikk til Oslo vil det være et kvantesprang. Ikke bare miljømessig, men også tidsmessig. Vi ser frem til at reisetiden til Oslo blir en halvtime. Til at vi får en vekst i vår region basert på et større bo og arbeidsmarked.

 

Ole Sunnset, Administrerende direktør

Ringeriks-Kraft ønsker å bidra til en grønn, smart og utviklende vekst i Ringeriksregionen. Og langs de lange linjer tuftes samfunnene på tilgang til energi og moderne og effektiv infrastruktur. To års utsettelse på byggestart er ikke kritisk, men det er viktig at planleggingsarbeidene videreføres og at anleggsarbeidene er igangsatt i løpet av 2021.