Året vårt

Gjennom 2016 har Ringeriks-Kraft lagt et solid fundament for videre vekst.

Arbeidsmiljø

Innenfor arbeidsmiljø skjedde det mye positivt og spennende i 2016. Gjennom oppkjøpet av et nytt entreprenørselskapet og økt aktivitet i SMARTservice Norge AS, økte antall ansatte fra 150 til 209 personer. I organisasjonen er det et høyt fokus på velvære og arbeidsmiljø, noe som blant annet har medført et lavt sykefravær, høy trivselsfaktor blant de ansatte. I 2016 vil vi gjerne løfte frem at vi ikke hadde noen personskader i konsernet, noe som er et resultat av å alltid sette sikkerheten først i alt vi gjør.

For å nå våre mål i forbindelse med arbeidsmiljø jobber vi aktivt med lederutvikling, der vi har godt etablerte leder- og HMS-verktøy til bruk i den daglige oppfølgingen. Vi har også et tett samarbeid med fagorganisasjoner og vi følger opp resultater fra arbeidsmiljøundersøkelser for å avdekke eventuelle problemer. Samtidig jobber vi for å fortsette å bygge en felles kultur gjennom hele konsernet, og arrangerer derfor samlinger for alle våre ansatte der fokus ligger på hvordan vi som konsern kan bli enda bedre i fremtiden.

assets/charts/2016/aaret-utvikling-sykefravaer.csv

Investeringer til gode for kundene

assets/charts/2016/virk-infrastruktur-investeringer-2016.csv

Nettet til Ringeriks-Kraft blir fortsatt regnet som Norges nyeste nett. Selskapets nyinvesteringer og forsterkninger av eldre nett gjennom de siste 10 årene har gitt en tryggere strømforsyning. Med utviklingen av SMARTnett blir det også enklere å følge med på hva som skjer ute på nettet. Det gjør at vi raskere kan påbegynne rettning ved feilsituasjoner i nettet. For å opprettholde og utvikle kvaliteten, investerte vi 54 millioner kroner i bare på infrastrukturen i 2016. To viktige prosjekter som ble fulltført i løpet av året var en helt ny kabel på hovedforsyningen inn til Hønefoss og en ny kabel opp til Damtjern for å dekke det økte behovet for strøm.

- Til tross for utviklingen bransjen går gjennom, skal vi aldri glemme at det viktigste vi gjør er å levere en trygg og sikker strømforsyning hjem til kundene våre. I 2016 hadde vi en høy leveringssikkerhet på 99,98 %. Dessverre ble vi rammet av en del tordenvær på sensommeren som gjorde at avbruddskostnadene for 2016 ble noe høyere enn i 2015, forteller konsernsjef Ole Sunnset. 

Nye muligheter for strømkunder

I 2016 åpnet vi opp for flere nye muligheter for våre strømkunder. Da vi startet opp SMARTliv AS i begynnelsen av året kunne vi fokusere på å utvikle smart:liv-løsningen for å gjøre strømhverdagen til våre kunder litt lettere. Etter å ha blitt valgt ut av Enova som én av sju partnere i Norge til å gjennomføre et prosjekt som tester ut hvordan bevissthet om energiforbruk påvirker folks bruksvaner, lanserte vi derfor ENERGIPILOT. Alle våre piloter har fått tilgang til strømforbruket sitt i sanntid direkte på sin smarttelefon, som gjør at de får full oversikt og gis muligheten til å bruke strøm på en smartere måte.

Senere på året kunne vi også lansere muligheten for å nedbetale elsykkel på strømregningen. Dette er et direkte resultat av et ønske fra en av våre kunder. Ringeriks-Kraft var først i Norge med konseptet, og dette er med på å gi oss en konkurransefordel i et meget tøft marked. Konseptet er med på å fremme miljøvennlig transport, og åpner opp for at flere kunder får muligheten til å kjøpe en elsykkel.

Over tid har vi sett at det å ha kunden i fokus lønner seg. Selv i det harde strømmarkedet som er i dag, fortsatte kundemassen vår å øke i 2016. Vi beholder dermed vår markedsandel i Ringeriksregionen på nærmere 75 %. Fra 2010 har kundetilfredsheten gått stadig oppover, og vi får tilbakemelding fra nesten halvparten av kundene at vi overgår deres forventninger til oss som kraft- og strømselskap.

For å stå enda sterkere i fremtiden og kunne gi våre kunder enda flere muligheter, ble det i 2016 besluttet å fusjonere strømselskapet vårt med Valdres Energi Strøm. 

Full fart for våre entreprenører

Entreprenørvirksomheten til Ringeriks-Kraft vokste gjennom hele 2016. AMS-prosjektet, der prosjektselskapet SMARTservice Norge skal montere over 600 000 målere rundt om i hele Norge før 2019, tok fart i løpet av året, og det ble montert nærmere 30 000 målere. Montasjen for Dalane Energi ble fullført samtidig som nye kontrakter ble inngått under året. Vi kan derfor se frem til et fortsatt høyt aktivitetsnivå da vi fullfører prosjekter over hele landet. 

I mai ble Nettservice Drammen en del av Ringeriks-Kraft konsernet. I en tid der vi ser et økt behov for elentreprenørtjenester, er oppkjøpet av en veldrevet virksomhet som Nettservice Drammen med på å styrke vår posisjon som entreprenør på Østlandet. På samme tid åpnet Nettservice Hadeland et nytt kontor på Maura, som ligger strategisk til i nærheten av Gardermoen. Dette ga dem mulighet til å tilby sine kunder byggestrømsprodukter som har vist seg å være populære.