• 439.000 mWh vannkraft produsert
  • 209 ansatte
  • 564  mill. i driftsinntekt
  • 35  mill. i årsresultat

2016 viktige hendelser

Med kunden i fokus

- Det er kundenes forventninger og markedet som styrer utviklingen vår. 2016 var året da vi etablerte SMARTliv AS sammen med eSmart Systems for å løfte smarthusteknologien til et nytt nivå. Vi lanserte også ENERGIPILOT, etter å ha blitt valgt ut av Enova for å teste ut nyskapende løsninger for strømkunder. Idéen med ENERGIPILOT er at kundene skal kunne følge med på strømforbruket sitt i sanntid i smart:liv appen. Dette er med på å skape smartere og mer bevisste strømkunder. Innovative løsninger der kundens behov er i fokus er med på å ruste oss for fremtiden i et tøft marked, sier konsernsjef Ole Sunnset.

 

Entreprenørvirksomhet i vekst

- 2016 var et år som var preget av et høyt aktivitetsnivå og stor vekst i entreprenørvirksomheten vår. I mai kjøpte vi opp Nettservice Drammen, noe som er med på å styrke posisjonen vår som leverandør av nettjenester på Østlandet. I tillegg har SMARTservice Norge, som har ansvar for utrullingen av over 600 000 smarte målere over hele Norge, hatt stor vekst gjennom hele året. Som følge av veksten i entreprenør-virksomheten har antall ansatte i konsernet økt fra 150 til 209 i løpet av året, forteller konsernsjef Ole Sunnset.