Konsernsjefens hjørne

Endringsvilje skaper resultater

Fremtiden er her nå.

Raske skifter

Vi er i en verden som skifter raskere enn vi noen gang tidligere har stått overfor. Globalt sett har det siste året har på veldig mange måter blitt preget av tre ting: Flyktningkrisen som oppsto når millioner av mennesker fordrives fra sine hjem og trenger en trygg havn, fallet i oljeprisen fra over 100 dollar per fat til under 30, og det grønne skiftet. Lokalt her i Ringeriksregionen har vei og bane fått svært mye oppmerksomhet i 2015.

Vi i Ringeriks-Kraft påvirkes i større eller mindre grad av alle disse forholdene. I tillegg skyller trendene med delingsøkonomi og lokal kraftproduksjon i hjemmet over oss. Endringsevne og utviklingskraft blir bare viktigere for hvert år som går. Også vår tradisjonelle energibransje vil berøres.

Den endringen som vi har merket først er fallet i energiprisene. I engrosmarkedet har en årskontrakt falt med 7 øre/ kWh på ca. ett år. For kundene betyr dette reduserte energikostnader, noe som er bra for familie og næring. For Ringeriks-Kraft betyr det reduserte økonomiske resultater, og for verden betyr det redusert evne til å bringe frem mer av den nye fornybare kraften. Det betyr at det blir mer krevende å gjennomføre det grønne skiftet.

Noen eksperter spår lave kraftpriser i mange år, mens andre mener at vår gullende rene vannkraft ikke kan fortsette og selges på billigsalg. Vår jobb er uansett å levere best mulig resultater innenfor de rammene vi har.

Nye målere gir forretningsmuligheter

De nye målerne som er montert hos kundene våre åpner opp for bruk av fremtidens teknologi, og det har vi tatt på alvor. Vi har vært aktive i prosjekter med forskning og utvikling for å være i forkant med smarte nett og smarte hjem. Og allerede før de fleste andre har nye målere på plass, så ser vi at nettet her hos oss driftes mer effektivt, og kundene våre har fått en helt nye oversikt og kontroll over egen strømbruk gjennom mobilappen SMARTliv.

Sammen med samarbeidspartnere har vi utviklet tjenester og produkter som er unike i dagens marked, og som posisjonerer Ringeriks-Kraft helt i front når det gjelder bruk av det verdifulle produktet elektrisk strøm. Konseptet vårt har vakt oppmerksomhet, og fra Enova har vi fått nesten 10 millioner kroner til å videreutvikle og teste dette de nærmeste årene. Alt startet på Ringerike, og det er fra Ringerike vi skal ta dette videre ut i verden.

Som en konsekvens av å være tidlig ute med å montere målere i Ringerike og Hole, og å skaffe oss viktige erfaringer, så har Ringeriks-Kraft fått oppdraget med å montere over 600 000 målere i hele Norge. Dette innebærer en omsetning på 700 millioner kroner de nærmeste årene, samt at det kan gi grunnlag for ny forretning innen entreprenørvirksomheten vår. Vi skaper verdier, kompetansemiljøer og arbeidsplasser av landsomfattende virksomhet basert på lokale tilstedeværelse og aktivitet. Jeg er utrolig stolt av det som er skapt.

Hva er summen av dette? Jo, det er at Ringeriks-Kraft endres og vokser langs flere retninger. Fra å være lokal til å være nasjonal, fra tradisjonell råvareleverandør til teknologisk fremtidsrettet, fra å være en liten og ukjent aktør til å være en av de bransjeledende, og mer til. Og jeg vil understreke at det nye bygges oppå den etablerte virksomheten vår. Det å levere god forsyningskvalitet vil fortsatt være det aller viktigste for oss.

Verdiskapning i konsernet

Organisasjonsmessig og økonomisk vil flere bein å stå på gjøre oss sterkere og mer robuste. Vi har i skrivende stund passert 150 ansatte i Ringeriks-Kraft. En dobling siden jeg begynte i selskapet for 8 år siden.

Vi skaper verdier i de andre virksomhetene som til dels kompenserer nedgangen i produksjonsvirksomheten. Vi har gjort oss mindre sårbare for svingninger i resultatene i ett område, og har større evne til å løse oppgavene våre med å gi ringerikingene fremtidsrettede energitjenester med lys i lampa og varme i stua. Grepene som er gjort gjør oss i stand til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser, fortsatt levere stabile, gode utbytter, og være en aktiv deltaker i utviklingen av ringerikssamfunnet. Grep som gjør at vi fortsatt har fornøyde eiere.

Vi skaper verdier i de andre virksomhetene som til dels kompenserer for nedgangen i produksjonsvirksomheten.

 

 

 

Ringeriksløsningen

Så rosinen i pølsa - Ringeriksløsningen. Nå ser det virkelig ut til at dette skal bli noe av. Vi i Ringeriks-Kraft har gjennomført analyser for hvilke konsekvenser ny vei og Ringeriksbane har for oss. Selve byggeprosjektet vil selvsagt berøre våre anlegg. Dette er egentlig av begrenset omfang og vil finansieres av byggeprosjektet. Det store løftet vil bli å sikre kraftforsyning til alle nye virksomheter og folk som vil etablere seg i regionen. Og våre analyser viser at vi har et relativt sterkt nett som vil kreve begrensete investeringer for å håndtere en økning på 50 000 mennesker. 

Så Ringeriks-Kraft har både økonomi, teknologi og kompetanse til å løse oppgaven. Vi gleder oss til å bidra til en grønn region der privatpersoner og næringsliv kan ha en kraftforsyning av god kvalitet og med produkter som gjør at kundene kan gjøre miljøriktige energivalg.

Lagarbeid

Sammen med alle Ringerikinger, så gleder jeg meg til å gå løs på oppgaven med å tilrettelegge for en voksende region basert på bærekraft, samhold, samarbeid, humør, respekt og kreativitet.

 

Ole Sunnset, Administrerende direktør

God alene, best sammen!