Året vårt

Gjennom 2015 har Ringeriks-Kraft lagt et solid fundament som gir godt grunnlag for vekst.

Arbeidsmiljø

Forsterkningstiltak. Ringeriks-Kraft har tro på forbedringsarbeid gjennom rapportering av uønskede hendelser. Ved å rapportere hendelser kan vi gjennomføre tiltak som gjør oss bedre, og samtidig redusere sjansen for at det bil skje igjen. I 2015 ble det rapportert flere hendelser enn vi har hatt før, og det viser at arbeidet med å holdet trykket på HMS-arbeidet gir resultater.

Vi lanserte et nytt elektronisk verktøy for alle personalledere som bidrar til bedre og tettere oppfølging av de ansatte. Gjennom verktøyet har vi et felles system for oppfølging og kompetansekartlegging. Det er et nyttig verktøy for alle personalledere som gjør oss enda bedre på helse, miljø og sikkerhet.

Sykefraværet har holdt seg på et stabilt lavt nivå, og trivselsundersøkelser blant ansatte viser svært gode resultater.

assets/charts/2015/aaret-utvikling-sykefravaer.csv

SMARTnett

Forskning og utvikling gir smartere strømnett. Ringeriks-Kraft Nett er aktiv deltager i prosjektet Braadland. Braadland er et industrielt forsknings- og utviklingsprosjekt med fire nettselskaper og eSmart systems som prosjekteier. Hensikten med utviklingsprosjektet er å lage gode systemer til å håndtere og utnytte verdiene som ligger i den store mengden AMS-data som hentes inn av nettselskapene.

Vi kan si at AMS-dataene gjør nettet vårt smartere ved at vi på en enkel og effektiv måte får oversikt over relevant data for å gjøre gode investeringer, og vi har tilgang på nøyaktig informasjon som vi ikke hadde mulighet til før. I dag har vi en detaljert oversikt over avbrudd i alle målere, vi kan kontrollere spenningsnivået på en effektiv måte uten å sende ut mannskap, og ved forhåndsmedlinger kan vi effektivt sjekke ledig kapasitet. Tiltakene vi gjør er med på å gi et tryggere og sikrere nett, og vi er i større grad føre var når det gjelder feil i nettet. Men vi kan allikevel ikke gardere oss 100 prosent mot feil i nettet, og når det først er strømløst er det viktig å gi god informasjon til kundene. På grunn av AMS har vi hatt mulighet til å utvikle en løsning som sørger for umiddelbar avbruddsvarsling samt oppfølging ved langvarige strømbrudd. Et smartere nett gir en bedre tjeneste til kundene våre, og vi vil fortsette denne utviklingen til kundenes beste.

Selskapsmessig skille. I Ringeriks-Kraft har vi hatt selskapsmessig skille og nettselskapet som egen juridisk enhet siden 2005.


Styret i Ringeriks-Kraft Nett: Sjur Tandberg, Hedda Obstfelder, Kristin Gamkinn Søraker, Runar Krokvik (styreleder), Atle Jensen og Erik Borlaug

SMARTliv til alle strømkunder

lansering av gratis forbruksapp på mobil

I mai 2015 kunne vi endelig tilby alle strømkundene våre en ny og smartere måte å få oversikt og kontroll over strømforbruket. Vi lanserte mobilappen SMARTliv som er et gratis tilbud der du blant annet kan følge strømforbruket time for time, ha oversikt over hvor mye strømmen koster deg til enhver tid og se hvordan sparetiltakene dine fungerer. 

I tillegg til å være et verktøy for kundene våre, så er det en ny kommunikasjonskanal der vi kan ta i mot feilmeldinger fra kundene, sende ut driftsmeldinger ved feil i nettet, gi viktig informasjon, og gjennomføre kampanjer og konkurranser.

Mange av de som bruker appen forteller at bevisstheten rundt strømforbruket har økt, og at de har gjennomført sparetiltak som har gitt resultater på fakturaen. Med SMARTliv er det ikke en målsetting i seg selv at man skal spare så mye strøm som mulig, men kundene har større forutsetning for å ta de valgene de selv ønsker tilpasset seg og sin familie.

Noen år med nedadgående trend i markedsandeler ble snudd til svært positive tall, og en økning på 4 % i 2015 er vi veldig fornøyd med. Gjennom året ser vi at lanseringen av SMARTliv har hatt en svært positiv effekt på denne økningen.

assets/charts/2015/kundevekst-2015.csv

Kontrakter for over 600 millioner kroner

Entreprenørselskapet satset på nytt forretningsområdet, og vant kontrakter i hele Norge. Frem mot 2016 skal montører på oppdrag for Ringeriks-Kraft inn i over 600 000 hjem for å bytte måler.

Oppdragene er i:

  • Egersundområdet for Dalane Energi
  • Fredrikstad, Follo og Askøy for Fredrikstad Energi Nett
  • Tromsø for Troms Kraft Nett
  • Drammen, Lier, Øvre Eiker og Hadeland for Smart Strøm Østafjells
  • Trøndelag, Nordland og Varanger for SORIA 

Et stort montørlag skal på over 600 000 hjemmebesøk