• 470.000 mWh vannkraft produsert
  • 150 ansatte
  • 445  mill. i driftsinntekt
  • 41  mill. i årsresultat

2015 viktige hendelser

KUndevekst

- Det er kundenes forventninger og markedet som styrer utviklingen vår. I mai lanserte vi SMARTliv, og strømkundene i Ringerike og Hole var de første i landet som kunne få oversikt over strømforbruket time for time i en "app" på mobilen. Dette er bare starten på smarthusteknologien vi ser komme, sier konsernsjef Ole Sunnset. Markedsandelen til strømselskapet har økt med 4 prosent siden mai, og det bekrefter at vi skiller oss ut i et ellers likt marked, og at kundene er modne for nye tjenester. 

Målermontasje for 600 millioner kroner

- Kontrakter på AMS booking og montasje på over 600 millioner kroner til et lite entreprenørselskap fra Ringerike er en stor suksess, og selv om oppdragene er i hele Norge, så er det i Ringerike de gir størst ringvirkninger, sier konsernsjef Ole Sunnset.

Han gleder seg blant annet over flere lokale arbeidsplasser og at Ringeriks-Kraft virkelig har blitt en synlig aktør i Norge de siste årene.