Fra venstre: Steffen Fagerås (direktør entreprenør), Odd Birger Nilsen (økonomisjef, markedsdirektør), Helge Bergstrøm (produksjonssjef), Ole Sunnset (adm. direktør), Kjell Baug (v.d./ finansdirektør), Live Dokka (direktør fornybar), Jan Erik Brattbakk (nettsjef)

Virksomheten

Konsernet Ringeriks-Kraft består av morselskapet Ringeriks-Kraft AS og fem heleide datterselskaper under virksomhetsområdene Marked, Vannkraft, Entreprenør, Ny fornybar energi og Infrastruktur.

Organisasjonskart

Organisasjonskart

Marked

Marked

Ansvarlig for kraftsalg til sluttbrukermarkedet. Kundesenteret er organisert under Marked.

 • Markedsdirektør:
  Odd Birger Nilsen
  Antall ansatte:
  5
  Driftsinntekter:
  99 millioner kroner
  Omsetning GWh:
  328 GWh
  Antall kunder:
  15 000
 1. Ny og bedre versjon av Din side ble lansert for alle strømkunder.
 2. Nesten alle strømkunder faktureres nå basert på strømprisen time for time.
 3. Hvordan skal vi bruke mulighetene i de nye målerne? Utviklingsprosjektet kommer så smått i gang.
 4. Første gruppe med kunder i boligbyggelag flyttes fra fellesmålere til egne målere.
 5. Nok en gang sykler verdens beste syklister inn i Hønefoss, og vi er med som sponsor av Tour of Norway på tredje året.
 6. Strømprisen er svært lav, og ligger under 15 øre/kWh.
 7. Andre gruppe med kunder i boligbyggelag flyttes fra fellesmålere til egne målere.
 8. Vi deltar på Ringeriksdagen. Dagen der næringsliv, lokale lag og foreninger samles og møter trofaste og potensielle kunder i lokalmiljøet.
 9. Tredje gruppe med kunder i boligbyggelag flyttes fra fellesmålere til egne målere.
 10. Vi ser konturene av en helt ny måte å levere strømtjenester, og gleder oss til lansering i 2015.

assets/charts/2014/virk-marked-spot.csv

assets/charts/2013/virk_marked_faktura.csv

Med de nye målerne betaler ikke kundene lenger en gjennomsnittlig spotpris for måneden, men de betaler det strømmen kostet den timen de brukte den. 

Vannkraft

Vannkraft

Eier av selskapets kraftanlegg. Drift av kraftstasjoner i Hønefoss, Åsa, Vittingfoss og All-Ulefos samt Viulfoss og Askerudfoss for Viul Kraft. Forvaltning av selskapets kraftportefølje.

 • Produksjonssjef:
  Helge Bergstrøm
  Antall ansatte:
  10
  Driftsinntekter:
  109 millioner kroner
  Total produksjon:
  481 GWh
 1. Prøvedrift aggregat 5 i Vittingfoss
 2. Sanering av inntak av aggregat 1 i Askerudfoss.
 3. Lave tilsig på grunn av tørr sommer.
 4. Lave tilsig på grunn av tørr sommer.
 5. Lave tilsig på grunn av tørr sommer.
 6. Per Sanderud fra NVE åpnet nye Vittingfoss kraftstasjon
 7. Ved utgangen av året har vi oppnådd produksjonsrekord med 481 GWh.

assets/charts/2014/virk-vannkraft-produsert.csv

Nye og gamle Vittingfoss Foto: Ringeriks-Kraft

Nye vittingfoss kraftstasjon ble åpnet av Per sanderud

Med et enkelt trykk på knappen kunne direktør i NVE, Per Sanderud, sette nye Vittingfoss kraftstasjon i drift. Torsdag 23. oktober gikk startskuddet med 70 inviterte gjester, og vårt største byggeprosjekt for fornybar energi har kommet vellykket i mål.

- Med denne kraftstasjonen har produksjonskapasiteten i anlegget økt med 70 %, og vi bedrer utnyttelsen på eksisterende fall uten negativ miljøpåvirkning, sier produksjonssjef Helge Bergstrøm.

Den totale energiproduksjonen øker med 26 GWh årlig, slik at total årsproduksjon nå er 140 GWh. Dette tilsvarer årsforbruket til 7 000 eneboliger. - NVE ser svært positivt på de løsninger som er valgt for å utnytte eksisterende vannfall optimalt, sier Per Sanderud.

Entreprenør

Entreprenør

Konsernets entreprenørselskap. Et forretningsdrevet selskap som utfører prosjektering, utbygging og vedlikehold av elektriske fordelingsnett, vei-elektro og booking og montasje av smarte strømmålere (AMS). Våre markedsområder er landsdekkende med fotfeste i østlandsområdet. Eier 71 % av Nettservice Østlandet.

 • Direktør:
   Steffen Fagerås
  Antall ansatte:
   70 personer, 13 lærlinger
  Omsetning:
  128 millioner kroner
  Resultat:
  22,4 millioner før skatt
 1. Kontrakt på ny linje for Rauma Energi
 2. AMS forespørslene begynner å komme ut i stort omfang for hele Norge
 3. Kontrakt på råtekontroll av stolper for Ringeriks-Kraft Nett
 4. Kontrakt på diverse jobber for EB Nett og Hallingdal KraftNett
 5. Kontrakt på ny hengekabel i Utvika for Ringeriks-Kraft Nett
 6. AMS-kontrakten med Fredrikstad Energi ble underskrevet
 7. Kontrakt på vedlikehold og drift av gatelys til kommunene på Øvre Romerike
 8. Rammeavtale 2015-2016 om levering av elektromateriell inngått med Elektroskandia
 9. Kontrakt på ny hengekabel i Åsa, befaringer av kratser og linjerydding for Ringeriks-Kraft Nett

assets/charts/2014/virk-entreprenor-omsetning.csv

I 2014 ble det vunnet flere store kontrakter for både eksterne og interne kunder, og selskapet har vokst både på omsetning og med flere ansatte. Spesielt kan nevnes booking og montasje kontrakt av nye AMS-målere for Fredrikstad Energi.

Ringeriks-Kraft Service eier i 2014 71 % av Nettservice Østlandet AS. I 2013 ble 70 % av aksjene i Nettservice Østlandet overtatt av Ringeriks-Kraft Service AS med en målsetting om økt vekst i det eksterne nettområdet. Selskapet utvikler seg etter planen med økt omsetning og inntjening, og gode HMS-resultater.

Ny fornybar energi

Ny fornybar energi

Miljøvennlig produksjon og distribusjon av ny fornybar energi, gjennom å bygge og drifte nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier i regionen.

 • Direktør:
   Live Dokka
  Antall ansatte:
  1
  Driftsinntekter:
  7,6 millioner kroner
  Resultat:
  27 tusen kroner
  Varmeproduksjon:
  4,5 GWh
 1. Utsikter til lave strøm- og energipriser gjør markedet stille for nye prosjekter
 2. Distriktets første hurtigladestasjon for elbil ble offisielt åpnet på Nes i Ådal
 3. Hønefoss vaktselskap overtok ansvaret for salg og oppfølging av varmepumper til sluttbrukermarkedet.

Selskapet driver nærvarmeanlegg på Vik, Elstangen, Sundvolden, Tyristrand og Loeskollen. Loeskollen ble satt i begynnelsen av 2014. Selskapet har ansvar for konsernets salg av luft til luft varmepumper, og det ble i 2014 solgt 176 varmepumper, en nedgang fra 255 pumper i 2013.

assets/charts/2014/virk-nyfornybar-produsert.csv

Infrastruktur

Infrastruktur

Ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde strømnettet i regionen. Leverer strøm til nærmere 20 000 kunder.

 • Nettsjef:
   Jan Erik Brattbakk
  Antall ansatte:
   24
  Driftsinntekter:
  140 millioner kroner
  Distribuert GWh:
   518
  Antall kunder:
   21 002
 1. AMS til alle kunder komplett satt i prøvedrift som første selskap i Norge. Norsk Luftambulanses helikopter kolliderte med vår ledning ved Nes tunellen i Hole den 14.1.2014. To mennesker omkom og en ble alvorlig skadet. Politiet har konkludert med at ingen kan stilles til ansvar.
 2. Gjennomført årlig helikopterbefaring på linjenettet
 3. AMS leveransen formelt godkjent. Budsjett 48,8 mnok – leveranse 46,9 mnok. 19 kundeklager på 21 000 målerbytter.
 4. Økonomisk tilsyn av NVE
 5. Kraftige tordenvær forårsaket skader på nettet flere steder og omfattende strømbrudd.
 6. Skader etter tordenvær i juli forårsaket fortsatt omfattende strømbrudd.
 7. Inngikk viktig avtale med eSmart systems om forskning og utvikling innen IKT
 8. Uvanlig få driftsforstyrrelser i forhold til tidligere år.
 9. Uvanlig få driftsforstyrrelser i forhold til tidligere år.

assets/charts/2014/virk-infrastruktur-investeringer.csv

assets/charts/2014/virk-infrastruktur-forbruksutvikling.csv

assets/charts/2014/virk-infrastruktur-nettleien.csv

assets/charts/2014/virk-kile.csv