Regnskap

Årets nøkkeltall, samfunnsregnskap, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter.

Nøkkeltall

assets/excel/2013/noekkeltall.xlsx

assets/charts/2013/regnskap_resultatutvikling.csv

 

Begreper

Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter)

Soliditet (egenkapital i prosent av totalkapital)

Totalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig totalkapital)

Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital)

Samfunnsregnskap

assets/excel/2013/samfunnsregnskap.xlsx

assets/charts/2013/regnskap_samfunnsregnskap.csv

Regnskap

assets/excel/2013/resultatregnskap2.xls

Noter

assets/excel/2013/noter.xls

Revisjonsberetning

Revisjonsberetning del 1