Konsernsjefens hjørne

Grunnlaget for fremtidig vekst og utvikling

Tenk deg tilbake til starten av 1900-tallet, den gangen de aller fleste daglige gjøremålene var preget av tungt, mekanisk arbeid. Det var på dette tidspunktet vi brakte lys inn i hjemmene til folk, og dette var en svært kjærkommen nyvinning. De som hadde anledning til å flotte seg, kunne koste på seg nok strøm til to lyspærer – men de aller fleste hadde bare én. I dag bruker vi strøm til stadig flere og nye formål, og i 2013 kjøpte gjennomsnittsnordmannen to nye elektriske apparater. Det har vært – og er fortsatt – en rivende utvikling i hva vi bruker strøm til. Strøm har heldigvis blitt allemannseie, og har definitivt forenklet vår hverdag.

Verdiskapning i samspill med kunder og eiere

Gjennom mer enn 100 år har vi hatt et unikt samarbeidsklima med omgivelsene våre. Ringeriks-Kraft utvikler seg hver eneste dag som følge av at både kunder, eiere, lokalt næringsliv, lag og foreninger og ikke minst alle våre dyktige ansatte, som er positive og samarbeidsorienterte. Vi er takknemlige overfor kundene våre som slapp oss inn i husene sine

for å montere nye målere, og vi setter stor pris på at dere kontakter oss med spørsmål og tilbakemeldinger. Samarbeidet med dere gjør at vi kan tilby enda bedre produkter og tjenester. Samspillet mellom eiere, kunder og Ringeriks-Kraft over mange år har lagt grunnlaget for at vi i 2013 har skapt det høyeste resultatet i selskapets historie. 

Først i landet med ny teknologi

Tenk på alle gjenstander og prosesser vi bruker strøm til hver dag! Vi er stolte over å ha bidratt til å forenkle og modernisere hverdagen til ringerikinger og holeværinger gjennom generasjoner. 

I 2013 installerte vi nye og automatiske målere hos alle kundene våre. Som en av de første i landet på ny, fremtidsrettet teknologi, skjer alle måleravlesningene helt automatisk. Dette gjør jobben enklere både for kundene våre og oss. Gjennomføringen ble meget vellykket takket være velvilligheten som møtte oss.

Målrettede investeringer

Året 2013 ble på mange måter et rekordår når det gjelder investeringer i nettet vårt – store beløp gikk med for å sikre enda høyere leveringssikkerhet.

Med en leveringssikkerhet i vårt kraftnett på 99,98 % fortsetter vi i 2014 jobben med å redusere antall strømbrudd og lengden på de strømbruddene som inntreffer. Investeringen i de nye målerne og det utstyret vi er i ferd med å oppgradere kraftnettet med, gjør at vi raskere finner feil når dette oppstår, i tillegg til å kunne avverge enkelte strømbrudd.

Vi er opptatte av å selge fornybar kraft til alle fordi det gjør CO2-utslippene lavere og miljøet bedre for oss alle. Vi har god tilgang på ubrukte naturressurser, og vi synes den riktige forvaltningen av disse er å produsere mer strøm. Vi bygger derfor ut kraftstasjonen vår i Vittingfoss slik at vi kan levere 26 000 000 nye fornybare kilowattimer.

Ringeriks-Kraft har målrettet investeringene for å møte kundenes forventning om nettkvalitet og leveranse av fornybar energi.

Vekst krever folk

Vi ønsker å tilby kompetansen vår innenfor større geografiske områder, men til det trenger vi flere folk. Alle prognoser peker mot at det skal investeres milliarder av kroner i kraftforsyningen de neste årene, blant annet skal det monteres 2 500 000 nye smarte målere hjemme hos folk. Oppkjøpet (70%) av entreprenørbedriften Nettservice Østlandet er et viktig skritt for vekst. Nettservice har en solid organisasjon og en god markedsposisjon i sitt område, noe vi skal bygge videre på. Oppkjøpet vil utvikle både vår eksisterende virksomhet og Nettservice, slik at vi sammen kan erobre nye markeder.

Alle prognoser peker mot at det skal investeres milliarder av kroner i kraftforsyningen de neste årene...

Spise eller bli spist?

Ringeriks-Kraft er en hjørnestensbedrift i Ringerike, og det skal vi jobbe for at den fortsetter å være. For å sikre konkurranse og at fellesskapets og kundenes penger blir brukt mest hensiktsmessig, har det i kraftbransjen vært snakk om organisering og struktur av aktiviteter og selskaper. Det er både ønskelig og samfunnsnyttig å ha færre selskaper. Spesielt gjelder dette innen distribusjon av strøm, altså nettselskapene. Vi er enige i at dette kan være riktige tiltak, men det er utrolig viktig at antall nettselskaper ikke blir et mål, men et virkemiddel. Målet skal være kundetilpassede tjenester og produkter med høy kvalitet og til lavest mulig pris. 

Hvordan kraftbransjen blir seende ut i vår region er det bare fremtiden som vil vise. Men vi vil jobbe for at eiernes strategi om å videreføre Ringeriks-Krafts frie regionale stilling oppfylles. Det vil si å bygge et sterkt Ringeriks-Kraft med hovedkontor på Ringerike, men vi er åpne for samarbeid med andre på de operative enhetene.

Eiernes beslutning om å få med seg KLP på laget som eier av 15 % av Ringeriks-Kraft vil bidra til å styrke utviklingen for oss. Dette vil sette oss i bedre stand til å løse våre oppgaver, og vil forankre grunnlaget for hjørnestensbedriften alle kan være stolte av. 

En brikke i lokal samfunnsutvikling

Vi ønsker å takke kunder og alle andre som støtter oss. Alle som gir oss tilbakemeldinger i form av både ris og ros – vi tar til oss alle innspill, og bare slik kan vi bli enda bedre på våre produkter og tjenester. Vårt mål er at kundene våre skal oppleve en enda enklere hverdag. For alle oss i Ringeriks-Kraft er det svært motiverende å oppleve at vi er en viktig brikke i vår lokale samfunnsutvikling. Dette er noe av årsaken til at vi i 2013 kunne skape tidenes beste resultat for eiere og for kunder.

Jeg er ydmyk for at grunnlaget for vår virksomhet er kundeverdier og kundetilfredshet. At våre kunder opplever hverdagen som enklere og bedre. At strøm er grunnlaget for hver krone i verdiskapning. Jeg er stolt over at vi sammen kan videreutvikle en region som er attraktiv å etablere seg i. Både med bolig og næringsvirksomhet. Som er vel forberedt den dagen ny vei og bane blir tatt i bruk.

Ole Sunnset, Administrerende direktør