Året vårt

Gjennom 2013 har Ringeriks-Kraft lagt et solid fundament som gir fortsatt grunnlag for vekst, samtidig som konsernet oppnådde tidenes økonomiske resultat.

Først i norge med smarte målere!

Den grunnleggende viljen til å være i forkant ligger i ryggmargen hos oss og lokalbefolkningen. Gatelys allerede i 1882, kommunalt eid kraftverk med Åsa kraftstasjon og strømforsyning til deler av Ringerike fra 1912, og ikke minst fornybar vannkraft fra Hønefossen - i en årrekke har regionen og Ringeriks-Kraft stått som garantist for kraft, liv og fremskritt i lokalsamfunnet.

Som det første nettselskapet i Norge har vi installert smarte målere hos kundene våre. Vi takker for at dere lot oss komme inn og montere fremtidens strømmålere i hjemmene deres. De nye målerene åpner for helt nye muligheter, muligheter som vi så vidt har begynt å se på, og som vi gleder oss til å presentere for dere. Med økt kunnskap om strømforbruk kan vi veilede til enda smartere miljøansvar, og til syvende og sist en lavere strømregning i hverdagen.

Helse, miljø og sikkerhet

assets/charts/2013/aaret_utvikling_sykefravaer.csv

Hver dag går vi på jobb. Vi klatrer i stolper, vi kontrollerer og skrur på ventilene i kraftstasjonen og vi tilrettelegger fra datamaskinen. Felles for alle er at vi tilbringer mye tid sammen med kollegaer og har en travel arbeidshverdag. Midt i dette er vi opptatt av å ta vare på hverandre og hver enkelt ansatt, slik at alle kan komme velberget hjem fra jobb med en god følelse av å ha utrettet noe.

For at våre ansatte skal trives, være trygge og ha en faglig og personlig utvikling legger vi vekt på HMS i det daglige virke. Vi skal til en hver tid følge de regler og retningslinjer som er gjeldende, men vel så viktig er forebygging med tanke på trening, trivsel og helse. Derfor gir vi alle mulighet til å trene, og til å være sosiale med kollegaer utenfor selve jobbarenaen.

Gjennom å dele opplevelser blir vi bedre kjent, og vi tror det bidrar til økt trivsel. Vi arrangerer derfor blant annet felles sykkel- og skiturer, fotballtrening, bowling, og vi er alltid åpne for nye ideer og initiativ. Flere ganger i året samles også de ansatte til å delta i det kulturelle tilbudet Hønefoss har å by på.

Resultatet av jobben vi legger ned er et stadig økende nærvær på jobb. Også for 2013 ser vi et synkende sykefravær i bedriften, hvilket underbygger at Ringeriks-Kraft er et godt sted å jobbe.

Støtte til lokale formål

Som regionens energiselskap er vi takknemlige for at vi får bidra til et bredt spekter av lag og foreninger. Vi mener innsatsen, dugnadstimene og motivasjonen for å bidra til barn og unges hverdag er utrolig viktig arbeid som gjøres for lokalsamfunnet. Ved å støtte hverandre tror vi på et godt og rikt tilbud i regionen. Det gleder oss å se de positive lokale ringvirkningene vi skaper sammen.

Som lokalpatrioter så vi HBK rykke ned fra eliteserien i høst. For oss er det likevel viktig å fortsette støtten til klubben; vi står ved klubbens side og gleder oss til sportslige prestasjoner i årene som kommer. HBK er så mye mer enn topplaget. Den jobben klubben legger ned for regionens unge gjennom fotball og akademi er i tråd med hva Ringeriks-Kraft ønsker å bidra til. Vi er stolte av samarbeidet vi har med blant annet denne klubben.

Ringeriks-Kraft er glade i folkesportene fotball og sykkel som engasjerer hundrevis av deltagere og supportere lokalt, men vi støtter så mye mer enn dette. Ikke mindre enn 44 lag og foreninger får gjennom blant annet vår støtte mulighet til å utvikle seg og gi et godt tilbud til bredden.

De fleste i ringeriksregionen er kunder av oss. Derfor ønsker vi også å støtte lokalt. 5450 medlemmer av lag og foreninger i regionen kan tilby sine medlemmer aktiviteter blant annet på bakgrunn av støtte fra oss.

Lokalt samfunnsansvar

Ringeriks-Kraft står bak hver 20. krone av verdiskapingen i ringeriksregionen! Tallene er ikke tilfeldige. De gjenspeiler et utdrag av de økonomiske ringvirkningene som hvert år spinner ut av virksomheten til Ringeriks-Kraft. I årene som har vært, i år, og forhåpentlig årene som kommer.

Vår virksomhet muliggjør hverdagskomfort man gjerne tar for gitt. Det være seg lys, varme, TV, oppvaskmaskin og Internett. For oss som jobber her er det et privilegium å være kraftsenteret i Ringerike og Hole. Et privilegium å bidra til at din hverdag og jobb blir enklere.

I år etter år har kraftverket vært et lim for lokal økonomi og utvikling i ringeriksregionen.

Kundeintervju

Vi intervjuer en trofast strømkunde - i år snakker vi med Sverre Haugli, daglig leder av det populære Ringeriksbadet.

Ringeriksbadet feirer sin fireårsdag i oktober 2014. Ganske nøyaktig den 10. oktober 2010, kl. 10 åpnet badet med deg, Sverre, ved roret. Vi kan med letthet fastslå at Ringeriksbadet har blitt en gedigen suksess og et etterlengtet tilbud blant regionens innbyggere. I skrivende stund kan du telle totalt tett opptil 500.000 besøkende til badet siden oppstarten, og prognosene for 2014 vitner om at suksessen fortsetter.

– Mens vi har deg her, har vi lyst til å gjøre et lite tankeeksperiment. Hvis du tenker deg at du hadde omformet energien du forbrukte på å gå på skøyter til elektrisk energi – hvor mange titusenmetere tror du at du hadde måttet gå for å generere nok strøm til å holde maskineriet på Ringeriksbadet i gang for en dag?

 – Hm... skal vi se. Jeg bruker omlag et kvarter på én titusenmeter.

Sverre bedriver hoderegning og tankevirksomhet på høyt nivå og kommer frem til et forsiktig anslag, litt hemmet av å ikke kunne sette seg ned med penn og papir for å regne det ut helt nøyaktig. For det skjønner vi raskt at han ville klart med glans.

– Kanskje omtrent 1.200 titusenmetere? Blir det riktig?

– Det er så absolutt et kvalifisert svar, men faktum er at du hadde måttet få hjelp av alle som bor og jobber på Helgelandsmoen. Dere hadde måttet gå 10 titusenmetere hver. Så mye strøm brukes hver dag på Ringeriksbadet!

– Det ble såpass, ja. Det er ingen tvil om at det er snakk om mye energi!

Det leder oss over til neste spørsmål – vi i Ringeriks-Kraft er jo naturlig nok opptatt av å være så gode som mulig på å levere strøm til regionens innbyggere og bedrifter. De aller fleste tenker ikke så mye over strømmen når alt fungerer som det skal – men når strømmen en sjelden gang blir borte, er det nok mange som ikke helt vet hvordan de kunne klart seg uten.

– Hva ville egentlig skjedd her på badet ved et lengre strømbrudd, Sverre? Hvilke konsekvenser ville det fått for en helt vanlig badegjest en februardag i bassenget?

– Vi hadde først og fremst måttet få alle badegjestene opp av bassenget. Rensingen av vannet ville sluttet og fungere, og da ville det ikke vært helsemessig forsvarlig å fortsette å bade.

I tillegg ville all lyssetting bortsett fra nødlysene slutte å lyse, dusjene hadde ikke virket, adgangskontrollen og billettsystemet hadde sluttet å fungere. I det hele tatt er vi helt og holdent avhengig av stabil tilgang til strøm – hver dag. Vi har hittil kun opplevd ett lengre strømbrudd, og det var da stormen Dagmar herjet i 2011. Heldigvis.

Det er altså ingen tvil om at mange av dagens bedrifter må enten helt eller delvis legge ned driften midlertidig når de utsettes for strømstans. Noe av det vi i Ringeriks-Kraft satser sterkest på fremover, er å være en av de ledende kraftleverandørene i Norge med høyest grad av leveringssikkerhet. Det innebærer at vi investerer mye tid, krefter og penger på å bygge ut og vedlikeholde strømnettet vårt.

Vi takker Sverre Haugli for praten og ønsker lykke til videre med Ringeriksbadet og alle de badeglade gjestene i årene som kommer.