• 388.000 mWh vannkraft produsert
  • 123 ansatte
  • 479  mill. i driftsinntekt
  • 76  mill. i årsresultat

2013 kort oppsummert

Lokalt samarbeid gav tidenes økonomiske resultat

Konsernet Ringeriks-Kraft leverte både bedre kvalitet i nettet og tidenes beste årsresultat i 2013. Dette er først og fremst et resultat av at lokalsamfunnet slutter opp om selskapet og står samlet bak Ringeriks-Kraft. Resultatøkningen skyldes flere forhold, blant annet økte inntekter fra kraftproduksjon, bedre rammebetingelser på nett, resultatvekst i entreprenørvirksomheten og bedre resultat fra driften.

 

Forenkling av hverdagen

De ansatte i Ringeriks-Kraft er stolte over å ha hatt ansvaret for å forenkle hverdagen til ringerikinger og holeværinger i generasjoner. Installasjon av nye målere i 2013 er siste bidrag til å forenkle hverdagen. Gjennomføringen ble meget vellykket takket være oppslutningen fra våre kunder.

 

Høydepunkter gjennom 2013

Se høydepunkter gjennom året måned for måned.

  • Januar Kaldt vær gav høy varmeproduksjon.