Fra venstre: Helge Bergstrøm (produksjonssjef), Kjell Baug (v.d./ finansdirektør), Steffen Fagerås (direktør entreprenør), Live Dokka (direktør fornybar), Jan Erik Brattbakk (nettsjef), Odd Birger Nilsen (økonomisjef, markedsdirektør), Ole Sunnset (adm. direktør)

Virksomheten

Konsernet Ringeriks-Kraft består av morselskapet Ringeriks-Kraft AS og fem heleide datterselskaper under virksomhetsområdene Marked, Vannkraft, Entreprenør, Ny fornybar energi og Infrastruktur.

Organisasjonskart

Organisasjonskart

Marked

Marked

Ansvarlig for kraftsalg til sluttbrukermarkedet. Kundesenteret er organisert under Marked.

 • Markedsdirektør:
  Odd Birger Nilsen
  Antall ansatte:
  7
  Driftsinntekter:
  150 millioner kroner
  Omsetning GWh:
  482 GWh
  Antall kunder:
  16 000
 1. Ny internettside med bedre kundefunksjonalitet
 2. Lansering av 1 krone dagen. Nytt e-produkt på nettside.
 3. PowerTrade og NiNorden ble fusjonert inn i Strøm
 4. Hovedsponsor for HBK Høneracet i fossen

assets/charts/2012/virk_marked_spot.csv

assets/charts/2012/virk_marked_faktura.csv

Lokal Aktør

Hovedaktiviteten har vært salg av strøm til bedriftskunder og privathusholdninger i Ringeriksregionen.

 

Selskapet har 74 prosent av regionens strømkunder.

Vannkraft

Vannkraft

Eier av selskapets kraftanlegg. Drift av kraftstasjoner i Hønefoss, Åsa, Vittingfoss og All-Ulefos samt Viulfoss og Askerudfoss for Viul Kraft. Forvaltning av selskapets kraftportefølje.

 • Produksjonssjef:
  Helge Bergstrøm
  Antall ansatte:
  9
  Driftsinntekter:
  108 millioner kroner
  Total produksjon:
  457 GWh
 1. Vedtak om å starte utbygging av aggregat 5 i Vittingfoss. Prosjektet forventes ferdig i løpet av 2014. Et nytt aggregat i Vittingfoss vil kunne tildeles elsertifikater tilsvarende 26 GWh. Samtidig med utvidelsen rehabiliteres damanleggene.
 2. Vedtak om å bygge nytt aggregat i Åsa kraftstasjon. Det nye aggregatet vil erstatte den 100 år gamle maskinen og er forventet å gi en årlig økt kraftproduksjon med 25 %.
 3. Ble eiere av Aall Ulefos Kraftverk
 4. Nye Åsa kraftstasjon ferdigstilt og åpnet på 100 årsdagen til Ringeriks-Kraft

assets/charts/2012/virk_vannkraft_produsert.csv

Utbygging av Vittingfoss og Åsa kraftstasjon

I 2012 ble det vedtatt at Vittingfoss kraftstasjon skal utvides med et femte aggregat. Utbyggingen hadde oppstart i april. Utvidelsen gjør det mulig for oss å utnytte vannet som renner forbi kraftstasjonen ved større vannføring enn 120 kubikk/sekund.

Åsa kraftstasjon ble fornyet med et nytt aggregat. 7. desember 2012 ble den nye maskinen startet opp for første gang. Det nye aggregatet yter 1,5 MW og den nye maskinen er forventet å gi en økt årlig kraftproduksjon med over 25 %. Anlegget er det første i Ringeriks-Kraft som produserer ny sertifikatberettiget energi.

Entreprenør

Entreprenør

Konsernets entreprenørselskap. Forestår prosjektering, utbygging og vedlikehold av fordelingsnett, smarte målere og belysningsanlegg over hele Norge med hovedmarked på Østlandet.

 • Direktør:
   Steffen Fagerås
  Antall ansatte:
   33 personer, 6 lærlinger
  Driftsinntekter:
  85 millioner kroner
  Resultat:
  6 millioner etter skatt
 1. Fortsatt mye etterarbeider etter Dagmar.
 2. Utbygging av kontorfasiliteter avsluttet, 10 kontorer og et møterom.
 3. Vunnet kontrakt om ombygging av masterarrangementer for Ringeriks-Kraft Nett.
 4. Kontrakt på ‘AMS booking og montasje’ for Turn Key Kamstrup til Ringeriks-Kraft Nett. Dette er entreprenørselskapets største kontrakt noen sinne. Kontrakt med HelgelandsKraft på ombygging av mastearrangementer.
 5. Kontrakt med EB Nett og oppstart av ombygging av 66kV linje i Vittingfoss.
 6. Kontrakt og oppstart av utbedring av høyspentlinjen til Sollihøgda – 6 km ny linje. Oppstart utbedring av 66 kV linjenett for Tussa Nett i Ørsta.
 7. Arbeidsulykke med en medarbeider fra samarbeidspartner på Helgelandsprosjektet.
 8. Pilotgjennomføring montasje AMS-målere.
 9. Oppstart fullskala montasje AMS-målere.
 10. Oppstart kabellegging lags ny Rv7 til Bekkebygda for å gi sikrere strømtilførsel.
 11. Strøm på den nye linja til Sollihøgda som gir sikrere strømtilførsel til området.
 12. Montert 4 000 målere i AMS-prosjektet.

assets/charts/2012/virk_entreprenor_omsetning.csv

Ny fornybar energi

Ny fornybar energi

Salg og vedlikehold av luft – luft varmepumper til privatboliger samt i startgropa for næringsbygg. Bygger og drifter bioanleggene på Sundvolden hotell og Tyristrand skole. Bygger og drifter geoenergianlegg til diverse sameier i distriktet. 2012 var det store varmepumpeåret, hvor vi leverte nye varmepumper til ca. 200 nye kunder

 • Fungerende leder:
   Per Haukedalen
  Antall ansatte:
  1,5
  Driftsinntekter:
  8 millioner kroner
  Total produksjon:
  6 GWh
  Antall kunder:
  Ca. 1300
 1. Lansering av 30 minutters gratis energirådgivning for privatkunder
 2. Oppstart av bioanlegg på Tyristrand Skole
 3. Hege Granum ansettes på 100 % som produktsjef for varmepumper. Direktør for selskapet går ut i svangerskapspermisjon.
 4. Per Haukedalen startet vikariat som fungerende daglig leder i 50 % stilling.
 5. Underskrevet kontrakt med Loeskollen Utvikling AS om levering nærvarme.
 6. Inngikk avtale med Hole kommune om utredning av geoenergi for 4 kommunale bygg. Flere avtaler om energimerking av bygg ble inngått.

assets/charts/2012/virk_fornybar_produsert.csv

Infrastruktur

Infrastruktur

Ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde strømnettet i regionen. Leverer strøm til nærmere 20 000 kunder.

 • Nettsjef:
   Jan Erik Brattbakk
  Antall ansatte:
   30
  Driftsinntekter:
  131 millioner kroner
  Omsetning GWh:
   578
  Antall kunder:
   19 625
 1. Forsyningsmessige ettervirkninger og omfattende opprydding etter ekstremværet ”Dagmar”.
 2. Oppryddinger etter ekstremværet ”Dagmar”
 3. Inngåelse av avtale med Norske Skog om overtakelse av forsyning til Norske Skog området på Follum samt konsesjonsmessig godkjenning. Inngåelse av kontrakt med Kamstrup AS om leveranse av ”turn key” AMS-system.
 4. Opprydding etter Dagmar ferdigstilt.
 5. Utbetaling av forsikringsoppgjør etter ”Dagmar” med 7,3 millioner kroner. Strømbrudd i Hønefoss sentrum for 3000 kunder med varighet fra 24 min til 1 time.
 6. Innkjøp av nytt dieselaggregat på 800 kW til 1,8 millioner kroner. NVE ga lettelse i KILE belastning etter Dagmar med 2,3 millioner kroner og godkjente en inntektsramme for overtatte anlegg på Follum med 1,9 millioner kroner. Ca. 4 000 AMS målere installert siden september.

assets/charts/2012/virk_infrastruktur_investeringer.csv

assets/charts/2012/virk_infrastruktur_forbruksutvikling.csv

assets/charts/2012/virk_infrastruktur_nettleien.csv

Modernisering av strømforsyning

Produksjonen i papirmaskinene på Follum stoppet 1. april 2012. I den sammenheng fikk Ringeriks-Kraft kjøpt strømanleggene på området. Samtidig forpliktet vi oss til å modernisere strømforsyningen.

Kjøpet har gjort at Ringeriks-Kraft har fått forsyningsansvaret for hele Ringerike og Hole kommuner. Integreringen av Follums nettanlegg inn i vårt forsyningsnett vil styrke forsyningssikkerheten og redusere nettleien til nettkundene våre. 1. april 2012 ble nettleien satt ned med 3 øre/ kWh.