Regnskap

Årets nøkkeltall, samfunnsregnskap, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter.

Nøkkeltall

assets/excel/2012/noekkeltall.xlsx

assets/charts/2012/regnskap_resultatutvikling.csv

 

Begreper

Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter)

Soliditet (egenkapital i prosent av totalkapital)

Totalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig totalkapital)

Egenkapitalrentabilietet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital)

Samfunnsregnskap

assets/excel/2012/samfunnsregnskap.xlsx

assets/charts/2012/regnskap_samfunnsregnskap.csv

Regnskap

assets/excel/2012/resultatregnskap.xlsx

Noter

assets/excel/2012/noter.xls

Revisjonsberetning

Revisjonsberetning del 1 Revisjonsberetning del 2 Revisjonsberetning del 3 Revisjonsberetning del 4