Året vårt

2012 kjennetegnes som et år med god og stabil drift, og flere store og spennende prosjekter i hele konsernet. Vi fylte 100 år og feiret med flere arrangementer i lokalsamfunnet. Med oss som samarbeidspartner fullførte det store nasjonale sykkelrittet Glava Tour sin siste etappe til stort folkehav i Hønefoss. Ringeriks-Kraft er en solid bidragsyter lokalt, og det er viktig for oss å bidra til regionens vekst og utvikling.

Jubileumsåret

8. desember 1912 var merkedagen da Åsa kraftstasjon for første gang kunne forsyne deler av regionen med fornybar vannkraft. Nå har det gått over 100 år siden den tid, og det har vært en enorm utvikling i bransjen.

Jubileumsfeiringen ønsket vi å dele med lokalsamfunnet, og vi inviterte til stor fest for alle den 23. juni 2012. Vi startet dagen med Fosserittet, sykkelritt for alle barn, og over 200 deltok! Mange møtte også opp for guidet tur i åpen kraftstasjon. Fra scenen på Glatved brygge spilte Rockefroskene, senere ble det utendørsopera fra Ringeriksoperaen og til slutt spilte de lokale bandene Gutta FC og Yang Breakers til dans. St. Hansbål og grilling var selvfølgelig på plass.

På høsten gjennomførte vi en flott jubileumsfest for ansatte og pensjonister. Feiringen fikk en verdig avslutning med nyåpning av den ombygde kraftstasjonen i Åsa, akkurat 100 år etter at den første maskinen ble satt i drift.

Bryggerock

Glava Tour ble folkefest

Et levende og aktivt lokalsamfunn er viktig for innbyggere og næringsliv. Derfor er Ringeriks-Kraft en aktiv støttespiller til aktiviteter som skaper lokal energi. 

19. mai 2012 syklet deler av sykkelsportens verdenselite i mål midt i Hønefoss sentrum. Hønefoss hadde målgang på den avsluttende etappen i Glava Tour. Store arrangementer som dette skaper folkefest i byen, og setter Hønefoss på kartet. Det er vi stolte av å være en del av.Vi hadde også gleden av å heie i mål vårt eget continentallag, Ringeriks-Kraft Look.

Vi ser store gevinster av å støtte lokalt, og hvert år er vi med som støttespiller og samarbeidspartner til mange ulike arrangementer, lag og foreninger innen kultur, idrett og frivillig arbeid. Vi må takke alle ildsjelene for innsatsen de gjør for utviklingen lokalt!

Glava Tour

Lokalt samfunnsansvar

  • Vi tilbyr flere lærlingplasser, og velger du å bli lærling får du lønn mens du utdanner deg
  • I Ringerike og Hole får du gratis strøm til elbilen fra 64 ladestasjoner
  • Vi produserer 100 % ren energi – midt i byen!
  • Som privatkunde kan du få 30 minutters gratis energirådgivning
  • Vi investerer i regionen gjennom å kjøpe varer og tjenester lokalt
  • Vi ønsker å gi barn og unge et mangfoldig tilbud og massevis av fritidsaktiviteter å velge mellom – derfor støtter vi frivillige ildsjeler og lokale lag og foreninger, som direkte påvirker barnas hverdag.

Velger du Ringeriks-Kraft bidrar du samtidig til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Vi kaller det positive ringvirkninger.

Helse, miljø og sikkerhet

assets/charts/2012/aaret_utvikling_sykefravaer.csv

Ringeriks-Kraft har tro på at økt trivsel gir redusert sykefravær og økt produktivitet. Vi legger derfor til rette for fysisk aktivitet og sosialt samvær, både i jobbsammenheng og utenom.

Ringeriksmaraton, Birkebeinerrittet, skiturer, fotballtrening, bowling, spinningtimer, Hønefossrevyen og mer. Dette har gitt seg utslag i et lavere sykefravær i 2012 enn året før. Arbeidsmiljøundersøkelser viser også forbedring. Vi har ansatt flere nye medarbeidere i 2012, og vi vokser stadig.  

Vår jobb er å holde godt trykk på HMS-arbeidet i hele organisasjonen, og vi ser det gir resultater. Dessverre har vi blitt rammet av flere ulykker i løpet av 2012. Heldigvis ser det ikke ut til at noen har fått varige men. Trygg og sikker atferd på jobb er utrolig viktig for oss. Vi har ingen medarbeidere å miste.