• 457.000 mWh vannkraft produsert
  • 94 ansatte
  • 419  mill. i driftsinntekt
  • 28  mill. i årsresultat

2012 kort oppsummert

Oppstart av flere store prosjekter

I 2012 fylte vi 100 år og feiret med flere arrangementer i lokalsamfunnet. Åsa kraftstasjon ble fornyet med en ny og moderne maskin etter 100 års drift, og vi startet en stor utbygging av Vittingfoss kraftstasjon for å sikre mer produksjon av fornybar vannkraft. Etter flere års planlegging startet vi utrullingen av nye smarte målere hos kundene, og ved årsskiftet var over 4 000 målere installert.

God og stabil drift

Det ble et godt år for entreprenørvirksomheten som gjennomførte flere større oppdrag utenfor østlandsområdet. 2012 kjennetegnes som et år med god og stabil drift, og flere store og spennende prosjekter i hele konsernet.

Høydepunkter gjennom 2012

Se høydepunkter gjennom året måned for måned.

  • Januar Vi lanserte 30 minutters gratis energirådgivning for alle privatkunder. Virksomhetsområdene Infrastruktur og Entreprenør jobbet med omfattende opprydding etter ekstremværet "Dagmar" som rammet oss julen 2011.